Ontwikkeling site Kerkstraat - Dorpsstraat - Antwerpsestraat :
resultaten participatie

Geen "binnengebied" meer maar...
Nielderhoff komt als winnende naam uit de bus

Bij een nieuwe invulling van het leegstaande binnengebied hoort ook een passende naam. 51 Nielenaren dachten mee en stuurden hun naamvoorstel in. Het projectteam selecteerde haar 4 favorieten: ’t Binnenhof, De Kern, Nielderhoff en De Nieuwe Leest. Uiteindelijk stemden 219 inwoners Nielderhoff naar de overwinning. Bruno Wachters, Guy Wyckmans en het Niels Erfgoed Archief krijgen de eervolle vermelding als uitvinders van deze naam.

Nielderhoff, een herkenbare naam, die makkelijk te onthouden is maar vooral meteen doet denken aan een restant van het voormalige Nielderhoff: het Spaans Toreken.”

Samen maken we het project sterker.

Bij de ontwikkeling van de site doen we graag een beroep op de kennis en ervaring van onze inwoners. Door vanuit verschillende invalshoeken naar de site te kijken, maken we het project immers sterker. Daarom hebben we gevraagd naar uw visie op vier thema’s: omgeving bibliotheek, omgeving senioren, omgeving kinderen, wandelen en fietsen en groene omgeving.

Op 15 juni werd een participatiemoment georganiseerd voor de inwoners van Niel. Op 13 juni gebeurde dit met de adviesraden, gemeenteraadsleden en andere beleidsmakers.

U vindt hier de foto’s van deze participatiemomenten.

De resultaten.

Op basis van de participatiemomenten stellen we vast dat er twee visies op het gebied zijn. Enerzijds stelt men voor om van de site een oase van rust en stilte te maken. Anderzijds wil men de site inzetten als bron van sociaal contact waarbij het dorpsgevoel centraal staat. Voor de ontwerpteams is het ongetwijfeld een uitdaging om een goede combinatie te maken van deze twee visies op de site.

U vindt de volledige lijst van suggesties hier.

De volgende stap.

In juni 2017 konden de Nielenaars al beginnen dromen over de herinrichting van het leegstaande binnengebied, dat uiteindelijk de naam Nielderhoff kreeg. Tijdens het eerste participatiemoment kreeg iedereen de kans om suggesties te doen rond vier vastgelegde thema’s: groen, mobiliteit, senioren en kinderen/wandelen/fietsen. Deze input van de burgers zelf zorgt ervoor dat de eerste ontwerpplannen voorstellen worden waar zoveel mogelijk de visie, waarden en ideeën van de Nielenaars in verwerkt zijn. Wanneer de eerste plannen klaar zijn, worden deze in detail aan de burgers getoond. Ook dan kunnen zij feedback geven en suggesties doen, wat opnieuw meegenomen wordt bij de invulling van het definitieve masterplan.
 
Uiteraard vergt de ontwikkeling van de ontwerpplannen heel wat werk en tijd. Daardoor zal het ontwerpteam iets later dan voorzien de plannen aan het grote publiek tentoonstellen. Houd zeker de verschillende communicatiekanalen van de gemeente in de gaten voor de laatste stand van zaken over de inzage van de plannen en de volgende inputronde.

Rechtstreeks aanspreekpunt.

Op deze website vindt u een aantal vragen en antwoorden over de ontwikkeling van de site terug. Neem alvast hier een kijkje. Uiteraard kan u ook steeds terecht bij het rechtstreeks aanspreekpunt Sandy Van de Velde via mail (centrum@niel.be) of telefoon (03 451 11 30).