Ontwikkeling site Kerkstraat - Dorpsstraat - Antwerpsestraat :
resultaten participatie

Samen maken we het project sterker.

Bij de ontwikkeling van de site doen we graag een beroep op de kennis en ervaring van onze inwoners. Door vanuit verschillende invalshoeken naar de site te kijken, maken we het project immers sterker. Daarom hebben we gevraagd naar uw visie op vier thema’s: omgeving bibliotheek, omgeving senioren, omgeving kinderen, wandelen en fietsen en groene omgeving.

Op 15 juni werd een participatiemoment georganiseerd voor de inwoners van Niel. Op 13 juni gebeurde dit met de adviesraden, gemeenteraadsleden en andere beleidsmakers.

U vindt hier de foto’s van deze participatiemomenten.

De resultaten.

Op basis van de participatiemomenten stellen we vast dat er twee visies op het gebied zijn. Enerzijds stelt men voor om van de site een oase van rust en stilte te maken. Anderzijds wil men de site inzetten als bron van sociaal contact waarbij het dorpsgevoel centraal staat. Voor de ontwerpteams is het ongetwijfeld een uitdaging om een goede combinatie te maken van deze twee visies op de site.

U vindt de volledige lijst van suggesties hier.

De volgende stap.

Op 3 juli overhandigde het gemeentebestuur alle suggesties integraal aan de drie ontwerpteams. Nu gaan zij aan de slag met de verzamelde ideeën. Het bestuur kiest vervolgens een ontwerp masterplan waar alle inwoners van Niel in januari 2018 feedback op kunnen geven.

Rechtstreeks aanspreekpunt.

Op deze website vindt u een aantal vragen en antwoorden over de ontwikkeling van de site terug. Neem alvast hier een kijkje. Uiteraard kan u ook steeds terecht bij het rechtstreeks aanspreekpunt Sandy Van de Velde via mail (centrum@niel.be) of telefoon (03 451 11 30).