Actie BEHAAG... NATUURLIJK 2017

Deze actie loopt tot 27 oktober 2017

Natuurlijk "behagen"

De jaarlijkse promotieverkoop van streekeigen struiken, hagen en bomen komt er weer aan. Deze actie van Natuurpunt kent dit jaar haar 24e editie en loopt in 30 Antwerpse gemeenten!

Er wordt veel aandacht geschonken aan de promotie van autochtoon plantmateriaal.Een plantensoort is inheems in Vlaanderen als Vlaanderen binnen het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort ligt. Een individuele plant is autochtoon of oorspronkelijk inheems in een bepaalde streek in Vlaanderen, als deze een nakomeling is van planten die zich sinds hun spontane vestiging na de laatste ijstijd altijd natuurlijk hebben verjongd, of die kunstmatig vermeerderd werden met strikt lokaal materiaal.

Welke planten ? Hoe bestellen ? Wanneer afhalen ?  Kijk hier...