Coronacrisis - Nielenaren helpen elkaar

Nu het erop aan komt om al het (on)mogelijke te doen om de verdere verspreiding van het coronavirus af te remmen, merken we dat heel wat Nielenaren mee de handen uit de mouwen willen steken en zich willen inzetten voor mensen die hulp kunnen gebruiken. We nemen hierbij als lokaal bestuur graag een faciliterende en coördinerende rol op.

Voor wie hulp wenst

Sinds 20 maart heeft het lokaal bestuur Niel daartoe een Buurtzorglijn geopend. Oudere inwoners en andere kwetsbare en/of hulpbehoevende Nielenaren kunnen daar laten weten of ze hulp wensen om boodschappen te doen/halen of op een andere manier een helpende hand kunnen gebruiken. De Buurtzorglijn is telefonisch bereikbaar op 03 451 11 10.

Alle 70-plussers van Niel die nog zelfstandig wonen – niet minder dan 1.300 inwoners – vonden intussen een brief in de bus met het telefoonnummer van de Buurtzorglijn, en met de uitnodiging om contact te nemen indien ze hulp wensen.

Voor wie hulp wil bieden

Nielenaren die een handje willen toesteken, kunnen zich aanmelden als vrijwilliger met vermelding van de taken die ze op zich willen/kunnen nemen en van het moment waarop ze beschikbaar zijn. Het lokaal bestuur Niel onderzoekt dan wie en hoe ze best van dienst kunnen zijn.

We roepen alle inwoners van onze gemeente op om mee zorg te dragen voor andere Nielenaren in de buurt. U kunt daarbij nu ook terugvallen op een gratis vrijwilligersverzekering via ons lokaal bestuur. 

U kan zich aanmelden als vrijwilliger via het online-inschrijvingsformulier in het E-loketop deze website, op vrijwilliger@niel.be, of telefonisch op 03 451 11 10.