Info over het Coronavirus - update 23 juli 2020

Gepubliceerd op donderdag 9 juli 2020 0.30 u.

 

Vanaf 25 juli: verdere uitbreiding mondmaskerverplichting en registratieplicht in de horeca

De Nationale Veiligheidsraad nam op 23 juli een reeks bijkomende maatregelen die vanaf zaterdag 25 juli in heel België van toepassing zijn.

Bovenop de al geldende verplichtingen is het dragen van een mondmasker vanaf dan ook verplicht

  • Op markten, rommelmarkten en kermissen;
  • In winkelstraten en op alle drukke plaatsen (privé of openbaar) die de lokale overheid (de gemeente) zal/kan aanduiden;
  • In alle openbare gebouwen, in de delen die toegankelijk zijn voor het publiek;
  • In horecazaken, behalve als u aan tafel zit.

In alle andere gevallen blijft een mondmasker dragen sterk aanbevolen, zeker in situaties waar de veiligheidsafstand niet kan worden gegarandeerd.

Ook vanaf 25 juli zal u als klant van de horeca gevraagd worden een mailadres of een telefoonnummer achter te laten, zodat u in geval van een infectie tijdig verwittigd kan worden. De informatie die u achterlaat, zal na 14 dagen worden vernietigd en zal niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de bestrijding van het coronavirus.

De lokale besturen hebben de mogelijkheid om nog bijkomende en aanvullende voorzorgsmaatregelen te nemen, indien ze dit nodig vinden op basis van de specifieke situatie in hun gemeente.

De controles op alle geldende maatregelen zullen nog versterkt worden.

Het ministerieel besluit met de regels vanaf 25 juli vindt u in bijlage onderaan deze pagina.

 

Vanaf 11 juli: uitbreiding van mondmaskerverplichting

Een mondmasker dragen was al al verplicht op een beperkt aantal plaatsen, zoals op het openbaar vervoer of bij het uitoefenen van een contactberoep (zoals dat van kapper). Vanaf zaterdag 11 juli is dat ook het geval

- in winkels en winkelcentra;

- in bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen, musea en bibliotheken.

Mensen die de verplichting tot het dragen van een mondmasker niet respecteren, riskeren een strafrechtelijke sanctie.

Ter herinnering : mondmaskers zijn nooit verplicht voor kinderen jonger dan twaalf. Er zijn bijzondere bepalingen voor mensen die om medische redenen geen masker kunnen dragen.

De overheid herinnert eraan dat een mondmasker een aanvullende bescherming is die mensen niet vrijstelt van het toepassen van de zes "gouden regels", namelijk :

- Pas hygiënemaatregelen toe, zoals het regelmatig wassen van de handen;

- Stimuleer activiteiten in de buitenlucht;

- Besteed speciale aandacht aan kwetsbare groepen;

- Houd zoveel mogelijk een veiligheidsafstand van 1,5m aan;

- Beperk uw contacten (15 personen per week);

- Beperk de omvang van uw bijeenkomsten (15 personen).

Deze zes gouden regels blijven de eerste verdedigingslinie tegen het virus.

 
Vanaf 1 juli gaat fase 4 van de afbouw in

De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten heeft een akkoord bereikt om vanaf 1 juli over te gaan tot fase 4 van de afbouw, op basis van het advies van de experts, dat verwijst naar op de gunstige evolutie van de epidemiologische situatie.

Er wordt onderstreept dat de overheid de situatie dag na dag blijft evalueren. Als het aantal besmettingen opnieuw stijgt, is het niet uitgesloten dat de maatregelen terug strenger worden. De exitstrategie is dus voorwaardelijk.

Daarnaast blijven zes gouden regels van kracht, in elke fase van de afbouwstrategie. Het gaat daarbij om

  • het respecteren van de hygiënevoorschriften;
  • het advies om activiteiten liefst in de buitenlucht organiseren;
  • het nemen van extra voorzorgsmaatregelen voor mensen die tot risicogroepen behoren;
  • het respecteren van de veiligheidsafstand;
  • de regel van de uitgebreide bubbel, die wordt vergroot van 10 naar 15 verschillende mensen per week, naast het gezin;
  • het maximum van 15 personen voor groepsactiviteiten, kinderen inbegrepen.

Alle details over de versoepelingen vanaf 1 juli vindt u hier.

Een overzicht van de vorige fasen van de zgn. "exitstrategie" die de Nationale Veiligheidsraad heeft vastgelegd, vindt u hier.

Heeft u vragen over de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus?

De strijd tegen de verdere verspreiding van het coronavirus wordt sinds 12 maart ll. aangestuurd door de federale overheid. De federale regering nam die dag vergaande maatregelen in dit verband. Deze maatregelen zijn van toepassing in heel België. 

De federale overheid stelde een uitgebreide lijst met veel gestelde vragen en antwoorden op over deze maatregelen. Deze lijst wordt geregeld geüpdated en vindt u hier.

Andere nuttige informatie voor u als Nielenaar vindt u hier.

Verdere of andere vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog verdere vragen? Stuur een e-mail of bel naar

Wil u helpen als vrijwilliger?

Klik hier.

Bent u ondernemer of handelaar?

Klik hier.

Een overzicht van alle info inzake de Coronacrisis op onze website?

Klik hier.