Herwaardering De Stunt en Niels Broek

Ontsluiting en herwaardering van natuurdomein Niels Broek en De Stunt 

De ontwikkeling van De Stunt tot natte groene zone, de ontsluiting van de site voor alle Nielenaren en de herwaardering van het natuurdomein Niels Broek komt in een stroomversnelling. Met de herwaardering van De Stunt krijgt de gemeente Niel er een vernieuwde natuurzone bij. Daartoe heeft het lokaal bestuur Niel in samenspraak met het Regionaal Landschap Rivierenland, de Provincie Antwerpen en Natuurpunt Rupelstreek een eerste ontwerp voor de aanleg van de ecoverbinding van De Stunt opgemaakt. Daarnaast worden er diverse beheerswerken in het natuurdomein Niels Broek en aan het weiland aan de Broeklei door Natuurpunt Rupelstreek voorbereid.

Natuur en beleving hand in hand

Het lokaal bestuur is tevreden dat de site binnenkort ontsloten wordt voor alle Nielenaren. In de plannen ligt veel nadruk op de link tussen water, natuur en beleving, omdat op die manier de site voor alle Nielenaren toegankelijk wordt. Er wordt ook maximaal ingezet op het behoud van het bestaande groen. Zo blijft bijvoorbeeld de groene buffering naar de Molenstraat bestaan en wordt er gewerkt aan de vegetatie bij perceel Coeck.

Hoe de ontwikkeling van De Stunt concreet zal aangepakt worden, wordt momenteel verder in detail uitgewerkt. Op het programma staan onder meer de voorziening van een bijenzone, werken aan de wadi’s en de dammen en het aanplanten van streekeigen bomen en struiken. Ook aan minimalistische speelelementen, zoals wilgentippi’s, wordt gedacht. Aan de verkeersveiligheid, vlotte doorstroming en toegankelijkheid wordt eveneens de nodige aandacht besteed. Het wandelpad wordt doorgetrokken van de Boomsestraat naar het fietspad.

De werkzaamheden in beide projectgebieden zullen niet voor de zomer 2021 aangevat worden. Tijdens het broedseizoen mogen er immers geen werken meer uitgevoerd worden. Ondertussen wordt er wel verder aan het ontwerp gewerkt en wordt een participatietraject opgestart, waarbij de buurtbewoners en alle stakeholders uitvoerig betrokken zullen worden.

Lokaal hefboomproject Blue Deal

Het lokale hefboomproject Natte Natuur in het kader van de gebiedsontwikkeling “Natte Natuur in Niel versterken en verbinden” past binnen de Blue Deal, waarmee de Vlaamse Regering de gevolgen en de impact van de droogte te lijf wil gaan.