Reglement corona - aanpassing verenigingsaccomodatie

De gemeente verleent binnen de grenzen van dit reglement toelagen aan jeugd-, sport- en
cultuurverenigingen die erkend zijn door het gemeentebestuur en dit in het kader van aanpassingen aan de infrastructuur van verenigingen nodig om de veiligheid in het kader van corona te verhogen.