Aangepaste financierende waterheffing

Voor bedrijven die hun afvalwater op de riolering lozen verandert er vanaf 2013 heel wat.
Op 1 januari werd er namelijk een pakket aan maatregelen van kracht, waardoor de heffing op de waterverontreiniging het principe 'de vervuiler betaalt' op een correctere manier toepast.

Wat verandert er ?
- gewijzigde heffingsberekening voor rioollozers (de 'financierende heffing')
- kostenaanrekening bij noodlozingen en tijdelijke lozingen
- nieuwe omzettingscoëfficiënten voor tien sectoren

Voor de meeste maatregelen is er een ruime omvangstermijn voorzien, zodat bedrijven op de nieuwe regeling kunnen anticiperen. 

Klik hier voor meer informatie