Aangepaste voorzorgsmaatregelen rond Korte Hamelweg, Samenwerkingsstraat, Landbouwstraat en Oud Veer na PFAS-onderzoek

Niel, 28 maart 2023 - OVAM bezorgde recent de resultaten van verkennende bodemonderzoeken naar de aanwezigheid van PFAS op verschillende locaties in Niel. Op basis daarvan adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid omwonenden om aangepaste voorzorgsmaatregelen te volgen.

Samenwerkingsstraat
In de Samenwerkingsstraat 20 werd de bodemsaneringsnorm voor PFAS overschreden in het grondwater. Het Agentschap Zorg en Gezondheid adviseert momenteel om binnen een straal van 500 meter geen grondwater te gebruiken voor consumptie en ook niet om de tuin te sproeien of het zwembad te vullen.

Omdat de resultaten van de bodemstaalanalyses geruststellend zijn, zijn er volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid geen no regret-maatregelen nodig rond grondgebruik.

Landbouwstraat
Bij onderzoek in de Landbouwstraat 55 werd geen overschrijding van de bodemsaneringsnormen voor PFAS gevonden. Toch blijven er in de buurt voorzorgsmaatregelen rond grondwatergebruik gelden. Het gebied valt namelijk in de veiligheidszone die rond de Samenwerkingsstraat is ingesteld.

Korte Hamelweg
In de Korte Hamelweg werd de bodemsaneringsnorm voor PFAS overschreden in het grondwater. Het Agentschap Zorg en Gezondheid adviseert momenteel om binnen een straal van 500 meter geen grondwater te gebruiken voor consumptie en ook niet om de tuin te sproeien of het zwembad te vullen.

Omdat de resultaten van de bodemstaalanalyses geruststellend zijn, zijn er volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid geen no regret-maatregelen nodig rond grondgebruik.

Oud Veer
Het verkennend bodemonderzoek toont een dubbel beeld. De resultaten van de bodemstaalanalyse zijn geruststellend. Voor het grondwater werd de bodemsaneringsnorm voor PFAS echter wel overschreden. Hoewel OVAM geen van de betrokken eigenaars verplicht om een beschrijvend bodemonderzoek uit te voeren omdat het over historische bodemverontreiniging gaat, zal het lokaal bestuur Niel toch een beschrijvend bodemonderzoek voor haar rekening nemen.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid adviseert momenteel wie op minder dan 100 meter van de site woont, de voorzorgsmaatregelen rond onder meer consumptie van voedsel van eigen kweek en losse grond op te volgen. In een straal van 500 meter wordt best geen grondwater gebruikt voor consumptie en ook niet om de tuin te sproeien of het zwembad te vullen.

Burgemeester Tom De Vries: “PFAS is een globaal probleem en Niel is geen uitzondering. Het is geruststellend vast te stellen dat in de bodem de PFAS-saneringsnormen niet overschreden zijn. In het grondwater zijn de waarden hier en daar wel afwijkend. Daarom hebben we beslist om op bepaalde sites een beschrijvend bodemonderzoek te doen. Mensen die binnen de perimeter vallen, krijgen een brief in de bus waarin de huidige no regret-maatregelen verduidelijkt worden.”

Voor meer informatie:
Lokaal bestuur Niel
Dienst Communicatie
communicatie@niel.be
03 451 11 10