Aanpassing strategisch meerjarenplan 2020 - 2025 (december 2023)

In zitting van de gemeenteraad van 19 december 2023 werd de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd.

Gepubliceerd op 22 december 2023.

Je vindt de betreffende stukken in bijlage.

Lokale besturen zijn vanaf 30 juni 2021 verplicht om bepaalde documenten van hun bestuursorganen (bepaalde besluiten, besluitenlijsten, agenda's, notulen...) via hun notuleringsoftware als open data te publiceren en bekend te maken. Dit alles kadert in het project ‘Lokale Besluiten als GeLinkte Open Data’ (LBLOD) van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid.