Aanvraag tijdelijk horeca-terras

Omwille van COVID-19 dient u voor een ZOMER- en/of WINTERTERRAS 2021 geen nieuwe aanvraag in te dienen en/of documenten te bezorgen. De afgeleverde vergunning voor 2020 is 2 jaar geldig. 

Het terras mag pas opgesteld worden nadat de vergunning door het college van burgemeester en schepenen werd afgeleverd, ten vroegste in de week die voorafgaat aan het begin van het terrasseizoen. 

ZOMERTERRAS 2020 (plaatsing 1 maart tot 31 oktober 2020)
Aanvraag indienen ten laatste maandag 6 januari 2020

ZOMERTERRAS 2020 (plaatsing 1 juni tot 31 oktober 2020)
Aanvraag indienen vanaf 6 januari tot ten laatste 3 april 2020 

WINTERTERRAS 2020 (plaatsing 1 november of na de jaarmarktperiode tot 28 februari 2021)

Aanvraag indienen vanaf 3 april tot ten laatste 4 september 2020


 

Hoe aanvragen ?

Bezorg uw aanvraagdossier vóór de aangegeven uiterste datum aan de dienst Lokale Economie.

  • VOLLEDIG AANVRAAGDOSSIER = Volledig ingevuld en ondertekend AANVRAAGFORMULIER + checklist + VERPLICHTE BIJLAGEN  (cfr. art. 9 van het in de gemeenteraad van 29 april 2014 goedgekeurde reglement inzake het privatief gebruik van het openbaar domein voor het plaatsen van seizoensgebonden terrassen voor horecazaken)
  • BEPERKT AANVRAAGDOSSIER = Volledig ingevuld en ondertekend AANVRAAGFORMULIER + checklist + BIJLAGE 9 (verzekeringsattest OBA)

Dit kan

  • online via het E-loket (klik hier)
  • via e-mail
  • per brief
  • tegen ontvangstbewijs v/d dienst lokale economie

Opgelet! Indien uw aanvraag op de aangegeven uiterste datum niet ingediend is, kan ze pas behandeld worden voor de volgende plaatsingsperiode.