Aanvraag tijdelijk horecaterras (terrasvergunning)

Het terras mag pas opgesteld worden nadat de terrasvergunning door het college van burgemeester en schepenen werd afgeleverd, ten vroegste in de week die voorafgaat aan het begin van het terrasseizoen. 

ZOMERTERRAS 2024 (plaatsing 1 maart tot 31 oktober 2024)
Aanvraag indienen ten laatste woensdag 31 januari 2024.

ZOMERTERRAS 2024 (plaatsing 1 juni tot 31 oktober 2024)
Aanvraag indienen ten laatste donderdag 25 april 2024. 

WINTERTERRAS 2024 (plaatsing 1 november of na de jaarmarktperiode tot 28 februari 2024)
Aanvraag indienen ten laatste donderdag 26 september 2024.

Hoe aanvragen ?

Bezorg uw aanvraagdossier vóór de aangegeven uiterste datum aan de dienst Lokale Economie.

  • VOLLEDIG AANVRAAGDOSSIER = Volledig ingevuld en ondertekend AANVRAAGFORMULIER + checklist + VERPLICHTE BIJLAGEN  (cfr. art. 9 van het in de gemeenteraad van 29 april 2014 goedgekeurde reglement inzake het privatief gebruik van het openbaar domein voor het plaatsen van seizoensgebonden terrassen voor horecazaken)
  • BEPERKT AANVRAAGDOSSIER = Volledig ingevuld en ondertekend AANVRAAGFORMULIER + checklist + BIJLAGE 9 (verzekeringsattest OBA)

Dit kan

  • online via het E-loket (klik hier)
  • via e-mail
  • per brief
  • tegen ontvangstbewijs v/d dienst lokale economie

Opgelet! Indien uw aanvraag op de aangegeven uiterste datum niet ingediend is, kan ze pas behandeld worden voor de volgende plaatsingsperiode.