Aanvraag van een nieuwe PIN-code kan nu ook via het internet

Met de elektronische identiteitskaart kan men een document digitaal ondertekenen en op afstand, bijvoorbeeld via het internet, bewijzen dat men wel degelijk de persoon is die men beweert te zijn (authenticatie). Om misbruik te vermijden zijn die mogelijkheden, net zoals bij een bankkaart, beveiligd met een PIN-code (Personal Identification Number).

Bij de aanmaak van een nieuwe elektronische identiteitskaart verstuurt de kaartproducent een document met codes naar de burger. Indien men de PIN-code niet meer kent en niet meer in het bezit is van dit document kan men een nieuwe code aanvragen.

De aanvraag kan nu ook gebeuren via de website van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken: http://www.ibz.rrn.fgov.be/ bij “identiteitsdocumenten /eID” (bovenaan) en “aanvraag pincode” (links). De aanvrager vult zijn rijksregisternummer in en een geldig e-mail adres waarnaar een bevestiging van de aanvraag verstuurd zal worden. De nieuwe codes worden dan verstuurd naar de gemeente waar de aanvrager ingeschreven is.

Voor de aanvraag van de nieuwe codes hoeft men dus niet meer naar de gemeente. Dat is wel nog nodig om de nieuwe PIN-code in dienst te stellen.