Aanvullende verkeersreglementering betreffende het parkeren in de Wirixdreef tussen Broeklei en Ridder Berthoutlaan