Aanvullende verkeersreglementering betreffende toegangsverbod voetweg nr. 27 tussen Kapelstraat en Legastraat