Aanvullende verkeersreglementering over het beperkt eenrichtingsverkeer in de Steenbakkerijen - deel Keizerstraat tot Legastraat