Aanvullende verkeersreglementering over het parkeren in de Veldstraat