Aanvullende verkeersreglementering over het parkeren in de Wirixdreef tussen Broeklei en Ridder Berthoutlaan