Koppels en seksualiteit in de palliatieve zorg

Seksualiteit speelt een rol in eenieder mensenleven. Ook in dat van zwaar zieke mensen. Seksualiteit kan zelfs in de laatste levensfase een belangrijke ervaring zijn en dit op allerlei manieren: als een vorm van troost, als het gevoel nog mee te mogen doen in het leven,… Daarnaast toont onderzoek aan dat patiënten en hun partners wensen dat seksualiteit bespreekbaar is met hun zorgverleners. Toch wordt seksualiteit vaak niet als positief benaderd in de algemene zorgsector. Het is een onderwerp waar hulpverleners mee worstelen. Het geeft hen een gevoel van onmacht: “wij zijn daar niet voor opgeleid”, “het gaat ons petje te boven”,… De holistische en patiëntgerichte filosofie die de palliatieve zorg uniek maakt, impliceert nochtans dat palliatief verpleegkundigen seksuele thema’s en problemen mee opnemen in hun dagelijkse praktijk. Tot nu toe werd er echter nog geen onderzoek uitgevoerd dat zich specifiek richt naar de ervaring van koppels rond seksualiteit bij vergevorderde ziekte, noch naar ervaringen van verpleegkundigen in de palliatieve zorg in de omgang met seksualiteit. In haar presentatie zal Dr. Charlotte Benoot tonen hoe verpleegkundigen de holistische en patiëntgerichte filosofie van palliatieve zorg trachten aan te wenden wanneer ze omgaan met seksualiteit. Ze bespreekt hoe verpleegkundigen hierbij worden geconfronteerd met verschillende dilemma’s en hoe ze trachten om te gaan met persoonlijke gevoelens als schaamte, ongemak, gebrek aan kennis, enzovoort. Ze belicht hierbij verschillende valkuilen en geeft best practices, inzichten en skills mee waarmee men kan leren om op een positieve manier om te gaan met seksualiteit.

Spreker: Dr. Charlotte Benoot
- zelfstandig klinisch seksuoloog en onderzoeker binnen de onderzoeksgroep
MENT (Mental Health and Wellbeing) aan de Vrije Universiteit Brussel.
- Ze onderzocht binnen haar doctoraatstraject de ervaringen met seksualiteit bij patiënten met vergevorderde kanker en hun partners, alsook de attitudes en concrete ervaringen van palliatief verpleegkundigen bij het omgaan met seksualiteit.

Locatie: UA – Campus Drie Eiken
Universiteitsplein 1 2610 Wilrijk Gebouw R – Lokaal R.003
Parkeren mogelijk op P2

Doelgroep: Alle professionele hulpverleners

Praktisch: Inschrijven tot 1 mei 2019 via dit inschrijvingsformulier.

Klik hier 


Prijs: € 20
op voorhand te betalen op rekening BE47 4099 5863 5280 van PHA
met vermelding van: naam + themanamiddag 09/05/2019.
Inschrijving is pas geldig na het betalen van het inschrijvingsgeld.

 

Praktische informatie

Wanneer

Waar

UA - Campus Drie Eiken (Gebouw R - lokaal R.003)

Deel deze pagina

Filter op categorie