Afbraak panden Antwerpsestraat 84, 86, 88 en 90

IGEAN dienstverlening gaat in samenwerking met het gemeentebestuur van Niel over tot de sloop van de panden gelegen aan de Antwerpsestraat 84-86-88-90. De werken starten op 2/8/2022 en worden uitgevoerd door aannemer A.G.B. Gagelmans. De sloop zal +/- 5 weken in beslag nemen.

De aannemer werkt telkens van 7u tot 17u. IGEAN zal er op toezien dat de afbraak gebeurt volgens de wettelijke bepalingen en veiligheidsvoorschriften.

Voor een vlotte en veilige organisatie zal/zullen: 

  • het voetpad langs de werfzone tijdelijk worden afgesloten. 
  • vanaf 8/8 zal er ook een omleiding zijn voor fieters. (fietsverkeer op de parking E. Dewittstraat). Bekijk zeker het omleidingsplan hieronder. 

Omleidingsplan fietsers

  • er gedurende een beperkte periode verkeerslichten geplaatst worden

Voor alle verder inlichtingen of problemen tijdens de werken kan u terecht bij:
Gagelmans op het nummer 03 568 76 18 of bij IGEAN op het nummer 03/350 08 34