Afval of vuilzak niet opgehaald ?

Gepubliceerd op maandag 20 januari 2020 10.09 u.
De afvalophaling in onze gemeente wordt georganiseerd door de intercommunale Igean.

Problemen of klachten kan je rechtstreeks aan Igean melden via het meldingsformulier op hun website: www.Igean.be.

Je kan hun ook bereiken via inzameling@igean.be of 03 350 08 14.

Vermeld zeker volgende informatie in je melding:

  • Het soort afval dat niet is meegenomen (restafval, GFT, PMD, papier, snoeihout, grof huisvuil)
  • Wanneer het afval buiten is geplaatst (datum en uur)

Indien het afval slecht gesorteerd is, is het mogelijks bewust niet opgehaald. In dat geval wordt een sticker op de vuilniszak geplakt. Je kan de zak opnieuw aanbieden bij een volgende ophaalbeurt wanneer het afval correct gesorteerd is.