Afvalbeheersing Mooimakers

Afvalbeheersing start bij afvalverzameling met een juiste vuilnisbak

Coachingstraject zwerfvuil en sluikstort

Eind 2019 werd het lokaal bestuur Niel door Mooimakers geselecteerd voor een coachingstraject. Mooimakers is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), Fost Plus en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). 

Het doel van dit traject: de jaarlijkse hoeveelheid zwerfvuil en sluikstort drastisch reduceren door probleemgebieden aan te pakken, de bevolking te sensibiliseren en campagnes te voeren naar verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld scholen en verenigingen).

Een belangrijk onderdeel van dit traject is de opmaak van het ‘vuilnisbakkenplan’.

Zo’n vuilnisbakkenplan bestaat uit de volgende stappen: inventaris, registratie en evaluatie.

Inventaris

Als eerste stap werd in kaart gebracht waar alle vuilnisbakken staan, welke capaciteit ze hebben, wat de grootte van de inwerpopening is, wat de staat van de vuilnisbakken is en hoe vaak ze geledigd worden. Daarnaast werd nagegaan hoe de vuilnisbak eruitzag (proper, beschadigd …) en of de omgeving er netjes bij lag.

Registratie

Momenteel loopt de tweede stap: de registratie. Hierbij wordt de vullingsgraad van de vuilnisbak in kaart gebracht. Is de vuilnisbak bij lediging vol, halfvol, overvol of net helemaal leeg? Er wordt ook gekeken of er sluikstort (huisvuil) in of rond de vuilbak wordt aangetroffen en of er zwerfvuil in de omgeving aanwezig is.

Evaluatie

Tot slot zal er worden geëvalueerd aan de hand van objectieve evaluatiecriteria. Concreet worden alle vuilnisbakken gewikt en gewogen. Over de geplande acties zal in elk geval tijdig gecommuniceerd worden. Hieronder vindt u alvast enkele mogelijkheden:

  • Vuilnisbakken die (bijna) altijd leeg zijn komen in aanmerking om verwijderd te worden.
  • Vuilnisbakken die altijd overvol zitten zullen mogelijk een grotere inhoud krijgen.
  • Er wordt gecontroleerd of er op bepaalde plaatsen vuilnisbakken ontbreken.
  • Op sommige plaatsen is de ledigingfrequentie verhogen een oplossing.
  • Op plaatsen waar er problemen zijn met sluikstort en/of zwerfvuil plaatsen we een communicatieboodschap. Als er nadien geen verbetering is, worden de vuilnisbakken verwijderd.

Met dit vuilnisbakkenplan hopen we de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort opnieuw een duwtje in de rug te geven. Houd intussen dus het papiertje, de kauwgom of het blikje bij tot aan de volgende vuilnisbak op uw pad.

“Alleen samen kunnen we voor een nettere gemeente en omgeving zorgen waarin het aangenaam vertoeven is voor iedereen!”

Ideeën? Laat maar komen: properisplezant@niel.be