Algemeen Directeur

- Leidt de gemeentelijke administratie en het personeel van de gemeentelijke diensten. 
- Staat in voor de goede werking van de gemeentelijke diensten en de correcte dienstverlening naar de bevolking. 
- Voert de besluiten van het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad uit.
- Woont daarom de vergaderingen van het College van Burgemeester en Schepenen
 en de Gemeenteraad bij.