Algemeen directeur

  • leidt de gemeentelijke administratie en het personeel van de gemeentelijke diensten
  • staat in voor de goede werking van de gemeentelijke diensten en de correcte dienstverlening naar de bevolking
  • voert de besluiten van diverse beleidsorganen uit
  • woont daarom de vergaderingen deze beleidsorganen bij