Arbeidsongeval of beroepsziekte

Heeft u een arbeidsongeval gehad? Of bent u getroffen door een beroepsziekte? Dan kan u terecht bij Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's.

Hun maatschappelijk werkers informeren u over de wetgeving rond arbeidsongevallen en beroepsziekten. Zij leggen de afwikkeling van uw arbeidsongeval uit en helpen u om de vergoeding te krijgen waar u recht op heeft.

U kunt ook beroep doen op Fedris als de verzekeraar van uw werkgever weigert het arbeidsongeval te erkennen of als blijkt dat uw werkgever niet verzekerd was op het moment van het ongeval.

Waar en wanneer?

Als u zich moeilijk kunt verplaatsen, kunt u een afspraak maken voor een huisbezoek.

Antwerpen
Frankrijklei 81-83, bus 2
1┬░verdieping
2000 Antwerpen
03 220 75 76
Elke vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur

Brussel
Sterrenkundelaan 1
1210 Brussel
02 272 28 22
Elke donderdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.15 tot 16.00 uur

Mechelen
Sociaal Huis
Lange Schipstraat 27
Gelijkvloers,
Spreekkamer 13,
Wachtzaal 2
2800 Mechelen
015 45 33 19
Elke 2┬░ maandag van de maand van 10.00 tot 12.30 uur

De andere zitdagen vindt u online.

Meer info

Meer informatie vindt u in de brochures onderaan deze pagina.