Arbeidsreglement

Elke werkgever moet een arbeidsreglement opstellen zodra hij één werknemer in dienst heeft. Zo’n reglement verzamelt eigenlijk deĀ rechten en plichten van werkgever en werknemer. Het is een praktische vertaling van de afspraken die in de arbeidsovereenkomst staan.

Wat moet er zoal in een arbeidsreglement staan?

  • Gegevens van de onderneming.
  • Arbeidsduur, uurroosters, jaarlijkse vakantie en informatie over vakantieaanvraag en -toekenning.
  • Criteria die het loon bepalen, wijze en tijdstip van uitbetaling.
  • Opzegtermijnen en redenen voor een onmiddellijk ontslag.
  • Rechten en plichten van het toezichthoudende personeel.
  • Contactgegevens van de bedrijfsraad, de eerstehulpverlener, de artsen in geval van een arbeidsongeval, het comité voor preventie en bescherming op het werk, de vakbondsafvaardiging, en de inspectiediensten bevoegd voor de bescherming van de werknemers.
  • Vermelding van eventuele collectieve arbeidsovereenkomsten en akkoorden rond de arbeidsvoorwaarden.

Het arbeidsreglement van het lokaal bestuur Niel vindt u hieronder. Dat werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 15/6/2021.