Arbeidstrajectbegeleiding

Als werkzoekende kan je terecht bij de tewerkstellingsdienst van Vlotter of de werkwinkel voor meer informatie rond vacatures, beroepsopleidingen en inschrijvingen bij VDAB, Wijk-Werken,...

Er wordt samen gezocht naar tewerkstellingskansen. Er kan een traject worden opgemaakt om de mogelijkheden tot tewerkstelling te bevorderen. Ook kan je informatie krijgen over werkloosheidsreglementering. Sociale documenten kunnen verstrekt worden.

Voor wie

Iedere werkzoekende

Meer info

  • Werkwinkel Boom: Jozef Van Cleemputplein 4 - 2845 Boom
  • zitdag OCMW Niel: iedere woensdag van 9u. tot 12u.