Belasting op de drijfkracht, de hefkracht en de motoren