Belasting op dragende verticale constructies & zendmasten