Inname van het openbaar domein ten gevolge van bouwwerken of verhuis

Het openbaar domein mag nooit zonder voorafgaandelijke toestemming ingenomen worden.

Onder inname van het openbaar domein wordt verstaan het plaatsen van schutsels, stellingen, werfketen, kranen, schuilhuisjes, containers, bouwmateriaal, werktuigen, enz..

Voor wie

Iedereen behalve gelegenheidsmarkten, jeugd- en sportverenigingen, adviesraden, enz...

zij genieten vrijstelling van huur.

Hoe aanvragen ?

• Een advies voor het plaatsen van parkeerverbod aanvragen bij de politie. Dit kan niet online, telefonisch of per mail. U moet hiervoor langskomen in het politiebureau (in het gemeentehuis)

 
• Met dit formulier (=positief advies van de politie) dien je naar de infobalie van het gemeentehuis te komen om de parkeerborden aan te vragen.

 

Kostprijs

 ° Indien men geen eigen borden ter beschikking heeft : 25 euro per periode van 5 werkdagen - per adres waar u de borden nodig heeft. 
(Heeft de aanvrager de borden bijv. 8 werkdagen nodig, dan moet hiervoor 50 euro betaald worden). 

° Indien men zelf borden ter beschikking heeft (vb via de aannemer),moet er uiteraard geen huur betaald worden - maar men dient wél toelating te vragen.

° Gelegenheidsmarkten, jeugd- en sportverenigingen, adviesraden, enz... genieten vrijstelling van huur.

 


Eventuele bijkomende kosten.

Belasting inname openbaar domein wegens bouw (niet bij verhuis,...):
- 10 kalenderdagen vrijstelling
- betalen vanaf de 11de kalenderdag 0,15 euro/m²