Belasting afgewerkte constructies die niet gebruikt worden overeenkomstig hun bestemming zoals die uit het stedenbouwkundig dossier blijkt