Belasting verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbaar verklaarde gebouwen en woningen