Belastingen en retributies voornamelijk ten laste van natuurlijke personen