Belastingen en retributies voornamelijk ten laste van natuurlijke personen

“Overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur worden deze gemeentelijke reglementen bekendgemaakt.

Overeenkomstig de geco√∂rdineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na de bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).”

Wil je graag op de hoogte blijven van wat er gebeurt in Niel?

Schrijf je in voor de digitale nieuwsbrieven die jou interesseren.
Ik wil de nieuwsbrief ontvangen

Deel deze pagina