Beleefstraat organiseren

Vanaf nu kan u in onze gemeente ook zogenaamde “beleefstraten” inrichten om niet alleen kinderen meer ruimte te geven om te spelen, maar ook ontmoetingen tussen buurtbewoners te stimuleren. Zo bouwen we mee aan een sterkere buurtwerking.

Voor een beleefstraat wordt, net als bij een speelstraat, een (deel van de) straat tijdelijk afgesloten voor het verkeer zodat buurtbewoners van alle leeftijden veilig kunnen samenkomen op straat. Alleen bewoners die in straat wonen of een garage hebben, mogen stapvoets binnenrijden.

Wie zo’n straat organiseert, kan bij de gemeente een subsidie van €125 aanvragen als extra financieel duwtje in de rug om tijdens de beleefstraat bijvoorbeeld een hapje en een drankje aan te bieden, of workshops te organiseren.

Waar moet een beleefstraat aan voldoen?
Om uw straat als beleefstraat in te richten, moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden:

  • De straat ligt in een woonzone, waar maximaal 50 km/uur gereden mag worden.
  • Er rijdt geen openbaar vervoer door de straat.
  • De bereikbaarheid van de omliggende straten komt niet in het gedrang. Het verkeer moet dus altijd vlot kunnen doorstromen.
  • Handelszaken die in de straat liggen moeten altijd bereikbaar blijven.
  • Een beleefstraat organiseren kan alleen tijdens de paasvakantie of de zomervakantie voor de duur van een aaneensluitende periode van maximaal 1 week, 1 opeenvolgende weekend of 1 vaste dag per week en dat telkens van 9u tot 21u.
  • U kan alleen voor uw eigen straat een beleefstraat aanvragen.
  • Er zijn minstens 3 bewoners uit de straat die als meter of peter de beleefstraat in goede banen willen leiden (bijvoorbeeld de afsluitingshekken zetten en weghalen, contact houden met de gemeente, toezicht houden op de beleefstraat, …).
  • Minstens twee derde van de bewoners gaat akkoord om de straat in te richten als beleefstraat. U kan de handtekeningen makkelijk verzamelen met ons enquêteformulier.
  • De politie en de gemeente geven hun goedkeuring om de straat af te sluiten.


Hoe kan ik een beleefstraat aanvragen?
Een beleefstraat aanvragen moet minstens 1 maand op voorhand. Dat kan online of door het papieren aanvraagformulier in te vullen en te bezorgen bij de Dienst Kind en Jeugd (Ridder Berthoutlaan 1).

Uw aanvraag wordt verwerkt door de Dienst Kind en Jeugd. Vervolgens wordt die ter goedkeuring voorgelegd aan de politie en het college van burgemeesters en schepenen.

Meer informatie vindt u in de brochure onderaan deze pagina.