Beleef- of speelstraat organiseren

Vanaf nu kan u in onze gemeente ook zogenaamde “beleefstraten” of "speelstraten" inrichten om niet alleen kinderen meer ruimte te geven om te spelen, maar ook ontmoetingen tussen buurtbewoners te stimuleren. Zo bouwen we mee aan een sterkere buurtwerking.

Voor een beleefstraat en een speelstraat wordt een (deel van de) straat tijdelijk afgesloten voor het verkeer zodat buurtbewoners van alle leeftijden veilig kunnen samenkomen op straat. Alleen bewoners die in straat wonen of een garage hebben, mogen stapvoets binnenrijden.

Waar moet een beleef- of speelstraat aan voldoen?
  • De straat ligt in een woonzone, waar maximaal 50 km/uur gereden mag worden.
  • Er rijdt geen openbaar vervoer door de straat.
  • De bereikbaarheid van de omliggende straten komt niet in het gedrang. Het verkeer moet dus altijd vlot kunnen doorstromen.
  • Handelszaken die in de straat liggen moeten altijd bereikbaar blijven.
  • Een beleef- of speelstraat organiseren kan alleen tijdens de paasvakantie of de zomervakantie voor de duur van een aaneensluitende periode van maximaal 1 week, 1 opeenvolgende weekend of 1 vaste dag per week en dat telkens van 9u tot 21u.
  • U kan alleen voor uw eigen straat een beleef- of speelstraat aanvragen.
  • Er zijn minstens 3 bewoners uit de straat die als meter of peter de beleef- en speelstraat in goede banen willen leiden (bijvoorbeeld de afsluitingshekken zetten en weghalen, contact houden met de gemeente, toezicht houden op de beleef- of speelstraat, …).
  • Minstens twee derde van de bewoners gaat akkoord om de straat in te richten als beleef- of speelstraat. U kan de handtekeningen makkelijk verzamelen met ons enquêteformulier.
  • De politie en de gemeente geven hun goedkeuring om de straat af te sluiten.

Hoe kan ik een beleef- of speelstraat aanvragen?

Een beleef- of speelstraat aanvragen moet minstens 1 maand op voorhand.

Uw aanvraag wordt verwerkt door de Dienst Vrije Tijd. Vervolgens wordt die ter goedkeuring voorgelegd aan de politie en het college van burgemeesters en schepenen.

Meer informatie vindt u in de brochure onderaan deze pagina.