Beschermde klant

Een beschermde klant, ook ‘beschermde afnemer’ genoemd, is een persoon die recht heeft op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas.

Leveranciers van elektriciteit of aardgas mogen aan beschermde klanten geen kosten aanrekenen voor het verzenden van herinneringsbrieven en ingebrekestellingen bij niet-betaling van de elektriciteits- en aardgasfactuur.

Beschermde klanten komen ook in aanmerking voor

Wie in een woning investeert in energiebesparende maatregelen (isolatie, nieuwe ramen, zonneboiler, warmtepomp), kan daarvoor een premie van de netbeheerder krijgen. Voor beschermde klanten worden die premies van de netbeheerder verhoogd.

Voor een energiezuinige nieuwbouwwoning of -appartement geeft de netbeheerder in bepaalde gevallen een premie voor een laag e-peil (als de bouwaanvraag uiterlijk op 31-12-2016 wordt ingediend). Voor beschermde klanten wordt die premie met 20% verhoogd.

Voor wie

Het is een huishoudelijke afnemer die aan één van de categorieën behoort die je hier terug vindt. 
Personen met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, personen in collectieve schuldenregeling en personen in budgetbegeleiding bij het OCMW zijn geen beschermde afnemers.