Premie voorgevelrenovatie en/of voorgevelverfraaiing

De gemeente Niel verleent vanaf 1 januari 2015 een premie aan natuurlijke of rechts personen die overgaan tot een voorgevelrenovatie en/of voorgevelverfraaiing van een gebouw gelegen op het grondgebied van Niel.

In bijgevoegde documenten vindt u:

- Het gemeenteraadsbesluit

- Het aanvraagformulier

- Formulier toestemming van de naakte eigenaar

- Infofolder premie voorgevelrenovatie en -of voorgevelverfraaiing