Bestuurderspas

Elke bestuurder die diensten van individueel bezoldigd personenvervoer uitvoert, dient vanaf 1 juli 2020 in het bezit te zijn van een bestuurderspas, ongeacht zijn of haar statuut (werknemer of zelfstandige). De pas wordt afgeleverd door de gemeente waar u uw domicilie heeft en tegen betaling van een retributie. 

Een bestuurderspas is geldig voor 5 jaar en is persoonlijk en onoverdraagbaar.

Voorwaarden?

De bestuurder bewijst dat hij voldoet aan de voorwaarden over de zedelijkheid en de beroepsbekwaamheid.

Om een bestuurderspas te kunnen verkrijgen, moet u ook:

 • minstens 21 jaar zijn;
 • minstens 2 jaar over een rijbewijs categorie B beschikken, inclusief geldige medische keuring;
 • een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 3 maanden;
 • voldoen aan alle wettelijke en reglementaire voorwaarden om in België deze beroepsactiviteit uit te oefenen;
 • een bewijs van minimale kennis Nederlands op niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen kunnen voorleggen. Wie over een bewijs van niveau A2 beschikt, krijgt 2 jaar de tijd om niveau B1 te halen.

Jaarlijks binnen de 3 maanden na de verjaring van de uitreiking van de bestuurderspas bezorgt de bestuurder spontaan een uittreksel uit het strafregister model 596.1-28 aan de bevoegde gemeentediensten.

Hoe aanvragen?

Bestuurders of kandidaat-bestuurders moeten hun bestuurderspas zelf aanvragen via de Centaurus 2020 databank van de Vlaamse overheid. Onderaan deze pagina vindt u de volledige handleiding.

Bij de aanvraag moet u volgende documenten opladen in de databank:

 • Een kopie van uw identiteitskaart.
 • Een kopie van uw rijbewijs met geldige medische keuring.
 • Een uittreksel uit het strafregister model 596.1-28 dat minder dan 3 maanden oud is.
 • Een bewijs dat u beschikt over een minimale kennis van het Nederlands, gelijk aan het niveau B1 (of niveau A2 indien B1 nog niet behaald werd) van het Europees Referentiekader voor Talen. Hiervoor volstaat een kopie van een getuigschrift Nederlandstalig secundair onderwijs of volwassenenonderwijs of het resultaat van een taaltest.
 • Wanneer u ritten uitvoert met voertuigen aangepast aan het vervoer van personen in een rolstoel, een bewijs dat u beschikt over de vereiste kennis om deze personen te vervoeren.
 • Wanneer u een buitenlands staatsburger bent, een bewijs dat u toelating heeft om arbeidsprestaties te verrichten in België.

Aanvragers die niet gedomicilieerd zijn in het Vlaamse Gewest kunnen terecht bij een Vlaamse gemeente naar keuze.

De bestuurderspas wordt afgeleverd binnen een termijn van 20 dagen nadat het aanvraagdossier vervolledigd is. 

Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan krijgt u hier een schriftelijke melding van. U kan uw bestuurderspas nadien afhalen aan de onthaalbalie. Bestuurderspassen worden verleend voor een periode van 5 jaar en zijn hernieuwbaar.

Wordt uw aanvraag geweigerd? Dan bezorgen we u de motivatie hiervoor.

Kostprijs?

De bestuurderspas wordt afgeleverd nadat u een retributie van 23,43 euro (tarief voor 2023) betaalde. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.