Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW.

Het is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Het bijzonder comité bestaat uit een voorzitter en zes leden, verkozen door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Samenstelling