Bijzondere Gemeenteraadscommisie

Deze bijzondere commissie werd samengesteld voor specifieke bevoegdheden die voortvloeien uit het decreet zoals bv. het evalueren van de ombudsman.

Ze bestaat uit 7 raadsleden: 

Samenstelling:

  • Van de Velde Jan (Open VLD)
  • De Laet Matti (Open VLD)
  • Jacobs Aline (OPen VLD)
  • Breughelmans Kelly (N-VA)
  • Ceuppens Chris (Vooruit– GROEN)
  • Van den Wijngaert Stefan (Vlaams Belang)
  • Bert De Ridder (CD&V)

De aanduiding van voormelde leden geldt voor een termijn, eindigend met het mandaat van de huidige raadsleden.