Bijzondere Gemeenteraadscommissie

Deze bijzondere commissie werd samengesteld voor specifieke bevoegdheden die voortvloeien uit het decreet zoals bv. het evalueren van de ombudsman. Daarnaast vervult ze de rol van deontologische commissie, zoals bepaald in de deontologische code voor mandatarissen die door de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op 03/03/2020 werd goedgekeurd.

De bijzondere gemeenteraadscommissie bestaat uit 7 raadsleden: 

Samenstelling:

  • Jan Van de Velde (Open VLD)
  • Matti De Laet (Open VLD)
  • Aline Jacobs (Open VLD)
  • Kelly Breughelmans (N-VA)
  • Chris Ceuppens (Vooruit– GROEN)
  • Stefan Van den Wijngaert (Vlaams Belang)
  • Bert De Ridder (CD&V)

De aanduiding van voormelde leden geldt voor een termijn, eindigend met het mandaat van de huidige raadsleden.