BIN-Z Niel

Wat is BIN-Z ?

Het BIN-Z is het buurtinformatienetwerk voor Zelfstandigen in Niel dat doel heeft om in samenwerking met de Nielse zelfstandigen, de lokale politie en het gemeentebestuur van Niel het veiligheidsgevoel in de buurt te verhogen. De klemtoon ligt op winkels, bedrijven in het algemeen, vrije beroepen, enz. of op een handelscentrum. Het gemeentebestuur neemt de kosten op zich.

Zelfstandige ondernemers, handelaars, KMO's, de dienstverlenende sector (apothekers, dokters, … ) en andere vrije beroepen - wonende/werkende in Niel - kunnen gratis deel uitmaken van een BIN-Z.

De specifieke doelstellingen van een BIN-Z:

  • het verkrijgen van een (betere) sociale controle in straten en winkels (wat kan leiden tot een verhoogde graad van waakzaamheid en een verhoogd meldingsgedrag)
  • het terugdringen van de criminaliteit
  • het winkelen en wonen aangenaam maken
  • de leefbaarheid binnen de wijk verbeteren

Bij een BIN-Z is het belangrijk dat de zelfstandigen zo vlug mogelijk worden ingelicht over mogelijke onregelmatigheden. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan over een (poging tot) wisseltruc, (een poging tot) gebruik vals geld,... of over personen die zich verdacht gedragen in of rond een (handels)zaak. De politie stuurt het BIN-bericht rechtstreeks naar de leden, zonder tussenkomst van een BIN-coördinator. 

Bent u zelfstandige/ondernemer/vrij beroep in Niel, houdt u graag de buurt alert en veilig, heeft u interesse in preventietips, … sluit u dan aan bij de BIN-Z Niel. Hiertoe kan u zich inschrijven via de link naar het E-loket hieronder en vragen wij u een in 2-voud ondertekend huishoudelijk reglement te bezorgen.