BIN-Z Niel

Wat is BIN-Z ?

Het is een buurtinformatienetwerk voor Zelfstandigen van Niel om in samenwerking met de Nielse zelfstandigen, de lokale politie en het gemeentebestuur van Niel het veiligheidsgevoel in de buurt te verhogen. De klemtoon ligt uiteraard op winkels, bedrijven in het algemeen, vrije beroepen, enz. of op een handelscentrum. Uw gemeentebestuur neemt de kosten hiertoe graag op zich. Zelfstandige ondernemers, handelaars, KMO's, de dienstverlenende sector (apothekers, dokters, … ) en andere vrije beroepen - wonende/ werkende in Niel - kunnen hier gratis deel van uitmaken.

De specifieke doelstellingen van een BIN-Z:

  • het verkrijgen van een (betere) sociale controle in straten en winkels (wat kan leiden tot een verhoogde graad van waakzaamheid en een verhoogd meldingsgedrag)
  • het terugdringen van de criminaliteit
  • het winkelen en wonen aangenaam maken
  • de leefbaarheid binnen de wijk verbeteren. 
    Bij een BIN-Z is het belangrijk dat de zelfstandigen zo vlug mogelijk van onregelmatigheden worden ingelicht. Dit kan gaan van een (poging) wisseltruc, (poging) gebruik vals geld,... tot personen die zich verdacht in of rond een (handels)zaak gedragen. De politie stuurt het BIN-bericht rechtstreeks naar de leden, zonder tussenkomst van een BIN-coördinator. 

OPROEP-Het is nog niet te laat, je kan nog steeds gratis lid worden! Ben je zelfstandige/ondernemer/vrij beroep in Niel, hou je graag de buurt alert en veilig, heb je interesse in preventietips, … sluit je dan gratis aan bij de BIN-Z Niel. Je kan hier het inschrijvingsformulier en het huishoudelijk reglement (in 2-voud te ondertekenen) downloaden om lid te worden van BIN-Z Niel.