Bloedinzamelingen

Het Belgische Rode Kruis-afd. Niel/Schelle richt BLOEDINZAMELINGEN in, die plaatshebben in de refter van de Gemeentelijke Basisschool Veldstraat 1, telkens van 18 uur tot 20.30 uur op de volgende dinsdagen:

  • 14 mei 2019
  • 23 juli 2019
  • 22 oktober 2019

Bloed geven mag vanaf 18 jaar.
Nieuwe bloedgevers zijn steeds welkom.