Goedkoper huren én een stap vooruit? Kies voor budgethuren

Wat is budgethuren?

Budgethuren is een kwaliteitsvolle woning huren aan een betaalbare prijs. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Je kan je online kandidaat stellen en een woning zoeken via vlaanderen.be/budgethuren.

Voor wie?

Jij (en jouw partner of echtgeno(o)t(e)) moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

1. Ingeschreven in het bevolkingsregister of op een referentieadres.

2. Geen woning of perceel voor woningbouw in volle eigendom hebben in binnen- en buitenland.

3. Jouw inkomen op het laatst beschikbare aanslagbiljet mag niet hoger zijn dan:

  • 51.840* euro voor een alleenstaande.
  • 74.060* voor een alleenstaande met één persoon ten laste, te verhogen met 4.160 * euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste.
  • 74.060 * euro voor andere personen, te verhogen met 4.160 * euro per persoon ten laste.
Huurprijs

Je betaalt voor de budgethuurwoning een lagere huurprijs dan de huurprijs op de private huurmarkt. Je krijgt een korting van minstens 15%. Jouw huurprijs (met korting inbegrepen) is maximaal 900 euro of 1000 euro (in bepaalde steden en gemeentes).

Hoe huren?

Je huurt een budgethuurwoning van een private eigenaar, een woonmaatschappij of een geconventioneerde verhuurorganisatie. Van wie je huurt, heeft geen impact op jouw huurprijs. Ook de bepalingen in de huurovereenkomst zijn grotendeels hetzelfde: alleen de verlengingsmogelijkheid kan verschillen.

Voordat je een woning huurt via budgethuren, doorloop je verschillende stappen:
Stap 1: Vraag online een attest aan

Het attest is jouw bewijs dat je aan de voorwaarden voldoet. Je vraagt dit online aan via vlaanderen.be/budgethuren. Wonen in Vlaanderen beoordeelt of je aan de voorwaarden voldoet en bezorgt jou al dan niet het attest.

Stap 2: Zoek een woning

Je zoekt en stelt je online kandidaat voor de beschikbare huurwoningen. Elk woonproject staat minstens één maand open. Daarna rangschikt Wonen in Vlaanderen de kandidaten voor een project. Het maakt niet uit op welke dag je jezelf kandidaat stelde, wat jouw profiel is, of je veel of weinig woningtypes aanduidde … Je krijgt een willekeurig rangnummer per geselecteerd woningtype. Zo maakt elke geïnteresseerde evenveel kans op een woning.

Stap 3: Verhuring?

De verhuurder verhuurt aan de kandidaat met het laagste rangnummer. Heb je dus het laagste rangnummer, dan biedt de verhuurder jou als eerste een woning aan voor het specifieke woningtype. Heb je toch geen interesse in de woning? Dan kan je het aanbod weigeren. Ook de verhuurder kan – alleen in bepaalde gevallen – de verhuring weigeren, ook al heb je het laagste rangnummer.

Meer informatie?

Ga naar vlaanderen.be/budgethuren. Heb je nog vragen? Contacteer 1700, het gratis informatienummer van de Vlaamse overheid.