Buitenschoolse kinderopvang (BKO)


Wat 

't Speelhuis, de Speelberg en 't Speelpaleis zijn 3 opvangdiensten die georganiseerd worden door de gemeente Niel. Professionele begeleiders zorgen voor de opvang van uw kind(eren) buiten de schooluren en tijdens de schoolvrije dagen en vakantiedagen.

Voor wie

 Deze opvangen zijn enkel voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar die wonen in Niel of er naar school gaan. Bij een eerste inschrijving verwijzen wij u graag door naar de infobrochure onderaan de pagina.

Hoe aanvragen ?

 

Inschrijven vanaf 5 augustus via de webshop van de gemeente Niel! 

Inschrijfperiodes

  1. Van september t.e.m. december
  2. Van januari t.e.m. juni

Elke periode zal steeds de maand tevoren klaarstaan. Begin augustus kan u van start gaan met de inschrijvingen voor eerste periode en vanaf begin december staat de volgende periode om te reserveren voor u ter beschikking

Alle schoolvrije dagen en vakanties die reeds vastliggen staan in deze periodes ook open om in te schrijven.

 Opvang reserveren

Schooldagen (ook woensdag NM) Schoolvrije dagen
 Tot 2 kalenderdagen vooraf

 

Wordt dagelijks afgesloten om 12u ‘s middags

 

 

 

 

Tot 7 kalenderdagen vooraf

 

Of tot het bereiken van de maximumcapaciteit (hierna komen kinderen op een wachtlijst)

 

Wordt dagelijks afgesloten om 12u ‘s middags

Opvang annuleren

Schooldagen (ook woensdag NM) Schoolvrije dagen
 Tot 2 kalenderdagen vooraf

 

Wordt dagelijks afgesloten om 12u ’s middags

 

Doktersattest (van eender welk gezinslid)

 

Havenarbeider / interim

 

 

 

Tot 7 kalenderdagen vooraf

 

Wordt dagelijks afgesloten om 12u ’s middags

 

Doktersattest (van eender welk gezinslid)

 

Havenarbeider / interim

 

 

Boetes

  Schooldagen (ook woensdag NM) Schoolvrije dagen
 Geen reservatie

 

 

€ 10 bovenop basistarief

 

 

Geen opvang mogelijk zonder reservatie

 

 Niet correcte annulatie van een gereserveerde plaats

 

 

€ 10

 

€10

 

Jokers

Een joker is een vrijstelling van boete bij ‘geen reservatie’ of ‘geen correcte annulatie’. Elk gezin heeft twee jokers, per kind en per inschrijvingsperiode. Deze joker wordt automatisch toegekend door de gemeentelijke administratie. De joker is niet overdraagbaar noch per aanvrager, noch per kind, noch per inschrijvingsperiode.

 

Facturen

Wanneer u online reserveert, zal er een bedrag bij het winkelmandje verschijnen. Dit is een fictief bedrag want uiteindelijk zal u de geregistreerde opvang de maand nadien via een factuur ontvangen. Dit factuur kan u raadplegen via uw account op de webshop. U zal hiervoor ook een mail ontvangen.

 

Fiscale attesten

Fiscale attesten zijn eveneens via uw account te raadplegen. Van zodra deze beschikbaar zijn, zal u hiervoor ook een mail ontvangen.

 

Toegangsbadge ouders

Elke gebruiker van de opvang krijgt een gratis toegangsbadge ter beschikking. Bij verlies of diefstal dient een bijkomende retributie van €20 per toegangsbadge te worden betaald.

Breng de opvang zeker op de hoogte bij verlies van een kaart!

Tip : Uw kan de QR code ook inscannen via fidme app.

 

Label QR code kinderen

De kinderen zullen ook een label met een QR code ontvangen die aan de boekentassen komt te hangen en gebruikt zal worden om aanwezigheden van kinderen te registreren.

Laat deze zeker aan de boekentas hangen. Ouders van gescheiden gezinnen houden deze tijdens hun periode aan de boekentas en verwijderen het wanneer het kind van ouder wisselt.

 

Label locatie kinderen

Het gebruik van de labels met de juiste opvanglocatie aan de boekentas blijft behouden. Dit is om de juffen en de meesters van het school te helpen. Hang het labeltje van uw kind(eren) aan de boekentas op de dagen dat het naschools naar de opvang gaat. Zo weten de leerkrachten duidelijk naar welke locatie uw kind(eren) gaan.

 

Zomeropvang

Alle informatie over de zomeropvang (juli en augustus) loopt steeds via de brochure van de Zomerkriebels. Deze brochures worden meegegeven via de boekentassen van de kinderen en bevatten alle informatie voor de opvang tijdens de maanden juli en augustus.

 

 

 

Kostprijs

  SCHOOLDAGEN (ook woensdagnamiddag) SCHOOLVRIJE DAGEN Juli en augustus

(zie jaarlijkse brochure)

BASISTARIEF 1 EUR per begonnen halfuur 14,62 EUR/volledige dag 9 EUR per kind per dag
    7,33 EUR/halve dag  
    4,86 EUR/minder dan 3 uur  
kortingsmogelijkheden *25 % korting op basis voor kinderen zelfde gezin *25 % korting op basis voor kinderen zelfde gezin *8 EUR per volgend kind uit zelfde gezin per dag
  *50 % korting op basis voor sociaal tarief *50 % korting op basis voor sociaal tarief *geen reductie sociaal tarief
Boete bij GEEN reservatie plus € 10 bovenop basistarief geen opvang mogelijk zonder reservatie geen opvang mogelijk zonder reservatie
Boete bij niet correcte annulatie van een gereserveerde plaats 10 EUR 10 EUR het basisretributiebedrag
JOKER(= vrijstelling van boete bij ‘geen reservatie’ of ‘geen correcte annulatie’) 2 jokers per aanvrager/per kind/per inschrijvingsperiode 2 jokers per aanvrager/per kind/per inschrijvingsperiode geen jokers mogelijk
RESERVEREN Tot 2 kalenderdagen vooraf (wordt dagelijks afgesloten om 12u) Tot 7 kalenderdagen vooraf

(OF tot bereiken van de maximumcapaciteit)

(zie jaarlijkse brochure – maart/april)
ANNULERENVoorwaarden voor correcte annulatie (dwz nooit boete) *2 kalenderdagen vooraf (annulatiemoment wordt dagelijks afgesloten om 12u) *7 kalenderdagen vooraf (annulatiemoment wordt dagelijks afgesloten om 12u) *geen periodieke annulatie mogelijk
  *doktersattest *doktersattest *doktersattest
  *havenarbeider/interim *havenarbeider/interim *havenarbeider/interim
Boete bij laattijdige afhaling 10 EUR per kind/per kwartier 10 EUR per kind/per kwartier 15 EUR per kind en per dag
Boete bij onvolledig dossier 30 EUR per kind/per opvangmoment 30 EUR per kind/per opvangmoment geen opvang mogelijk zonder volledig dossier
Vergoeding verlies toegangsbadge 20 EUR per badge 20 EUR per badge geen badge bij zomerkriebels
       
     
 
 
BKO ’t Speelhuis – de Speelberg – het Speelpaleis Geldig vanaf 01/09/2019