Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA)

Inschrijven?

Klik hier

Het lokaal bestuur Niel organiseert haar buitenschoolse kinderopvang vanaf 1 september 2021 bij “de Speelberg”, aan de Ridder Berthoutlaan 5. Daar zorgen professionele begeleiders voor de opvang van uw kinderen buiten de schooluren, tijdens de schoolvrije dagen en op vakantiedagen.

Vanaf het schooljaar 2021-2022 hanteren ook een andere tijdsindeling (op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) om de kindjes op te vangen: tot 15u55 zullen wij steeds opvang verlenen in de school waar uw kinderen schoollopen. Om 15u55 maken wij de verplaatsing naar “De Speelberg”. Voor 15u55 vindt u uw kinderen dus terug op hun school, na dat tijdstip kan u uw kapoenen afhalen bij “De Speelberg”. Op woensdag gaan we rechtstreeks naar de BOA.

Vanaf 1 januari 2022 bieden we naast opvang ook allerlei leuke en leerrijke naschoolse activiteiten, workshops en opleidingen aan voor kinderen. We bieden gewoon én speelmogelijkheden én ontwikkelingskansen aan. Zo vermijden we dat kinderen moeten kiezen tussen buitenschoolse kinderopvang en andere activiteiten.

Voor wie

De buitenschoolse kinderopvang is er voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar die wonen in Niel of er naar school gaan.
Wil u gebruikmaken van onze opvang, dan maken we eerst een dossier aan en sluiten we met u een schriftelijke overeenkomst af. Bij een eerste inschrijving is het daarom belangrijk dat u tijdig contact neemt met de administratie van de buitenschoolse kinderopvang via kindenjeugd@niel.be of 03/ 451 11 90

Meer informatie over nieuwe inschrijvingen kan u vinden in de infobrochure onderaan de pagina.

Hoe aanvragen ?

Inschrijven kan via de webshop op deze website. 

Inschrijfperiodes

  1. Van september t/m december
  2. Van januari t/m juni

U kan voor elke periode online inschrijven vanaf 1 maand tevoren. Vanaf begin augustus kan u met andere woorden inschrijven voor de periode september t/m december. Zo ook kan u vanaf begin december inschrijven voor de periode van januari t/m juni.

Alle schoolvrije dagen en vakanties die gekend zijn staan in de genoemde periodes ook open voor inschrijvingen.

Kostprijs

Opvang reserveren

Schooldagen (ook woensdag NM) Schoolvrije dagen
Tot 2 kalenderdagen vooraf Tot 7 kalenderdagen vooraf
Wordt dagelijks afgesloten om 12u ‘s middags Of tot de maximumcapaciteit bereikt is (in dit geval komen de kinderen op een wachtlijst)
  Wordt dagelijks afgesloten om 12u ’s middags

Opvang annuleren

Schooldagen (ook woensdag NM) Schoolvrije dagen
 Tot 2 kalenderdagen vooraf Tot 7 kalenderdagen vooraf
Wordt dagelijks afgesloten om 12u ’s middags Wordt dagelijks afgesloten om 12u ’s middags
Doktersattest (van eender welk gezinslid) Doktersattest (van eender welk gezinslid)
Ingeval van ziekte- Kleuters: verwittigen via mail vóór de start van het opvangmoment

- Lagere schoolkinderen: verwittigen via mail vóór de start van het opvangmoment, plus kopie van het briefje uit de schoolagenda (max. 4 keer per schooljaar)

 
Ziek afhalen van school: telefonisch verwittigen op het moment van afhalen, plus bevestigen via mail  
Havenarbeider / interimBewijs voorleggen, plus verwittigen via mail vóór de start van het opvangmoment Havenarbeider / interim

Bewijs voorleggen, plus verwittigen via mail vóór de start van het opvangmoment

 

 

Boetes

  Schooldagen (ook woensdag NM) Schoolvrije dagen  
Geen reservatie  €10 bovenop het basistarief Geen opvang mogelijk  
Gereserveerde opvang niet correct geannuleerd €10 €10  

 

Zomeropvang

Alle informatie over de zomeropvang vindt u in de brochures van de Zomerkriebels. Deze brochures worden aan u bezorgd via de (Smart)school van uw kind. Ze bevatten alle informatie voor de opvang tijdens de maanden juli en augustus.

Kostprijs

  SCHOOLDAGEN (ook woensdagnamiddag) SCHOOLVRIJE DAGEN Juli en augustus

(zie jaarlijkse brochure)

Basistarief €1 per begonnen halfuur €14,62 per volledige dag €9 per kind en per dag
    €7,33 per halve dag  
    €4,86 voor minder dan 3 uur  
Kortingen *25 % op het basistarief voor kinderen van hetzelfde gezin *25 % op het basistarief voor kinderen van hetzelfde gezin *€8 per dag voor elk volgend kind uit hetzelfde gezin
Sociaal tarief *50 % van het basisbasis *50 % van het basisbasis *geen vermindering
Boete bij GEEN reservatie plus €10 op het basistarief geen opvang mogelijk zonder reservatie geen opvang mogelijk zonder reservatie
Boete bij NIET CORRECT ANNULEREN van een gereserveerde plaats €10 €10 het basistarief
Joker (= vrijstelling van boete bij ‘geen reservatie’ of ‘geen correcte annulatie’) 2 jokers per aanvrager, per kind en per inschrijvingsperiode 2 jokers per aanvrager, per kind en per inschrijvingsperiode geen jokers
Reserveren Tot 2 kalenderdagen vooraf (wordt dagelijks afgesloten om 12u) Tot 7 kalenderdagen vooraf

(OF tot de maximumcapaciteit bereikt is)

zie jaarlijkse brochure – maart/april)
AnnulerenVoorwaarden voor correcte annulatie (hoe boete vermijden?) *2 kalenderdagen vooraf (annulatietijdstip wordt dagelijks afgesloten om 12u) *7 kalenderdagen vooraf (annulatietijdstip wordt dagelijks afgesloten om 12u) *geen periodieke annulatie mogelijk
  *doktersattest *doktersattest *doktersattest
  *ziekte (tijdig verwittigd via mail)    
  *havenarbeider/interim *havenarbeider/interim *havenarbeider/interim
Boete bij laattijdig ophalen €10 per kind en per kwartier €10 per kind en per kwartier €15 per kind en per dag
Boete bij onvolledig dossier €30 per kind en per opvangmoment €30 per kind en per opvangmoment geen opvang mogelijk
Vergoeding bij verlies toegangsbadge €20 per badge €20 per badge geen badge bij zomerkriebels
 de Speelberg: geldig vanaf 01/09/2019

Meer info

Jokers

Een joker is een vrijstelling van de boete indien u niet heeft gereserveerd of een gereserveerde opvang niet correct heeft geannuleerd. Elk gezin heeft twee jokers per kind en per inschrijvingsperiode. Deze joker wordt automatisch toegekend. Hij is niet overdraagbaar aan een andere aanvrager, aan een ander kind of naar een andere inschrijvingsperiode.

Facturen

Wanneer u online reserveert, verschijnt er een bedrag in uw winkelmandje. Dit is een indicatief bedrag; u ontvangt de volgende maand de factuur met de werkelijke kosten voor de opvang van uw kind. U kan deze factuur raadplegen in de webshop via uw account. U zal hierover ook een mail ontvangen.

Fiscale attesten

Fiscale attesten zijn ook via uw account te raadplegen. Van zodra ze beschikbaar zijn, zal u ook hierover een mail ontvangen.

Toegangsbadge ouders

Elke gebruiker van de opvang krijgt een gratis toegangsbadge. Bij verlies of diefstal

  • Brengt u de administratie onmiddellijk op de hoogte
  • Betaalt u een bijkomende retributie van €20 per badge.

Tip: U kan de QR code ook inscannen via fidme app.

Label QR-code kinderen

Ook uw kind ontvangt een label met een QR code. Dit label wordt bevestigd aan de boekentas en dient om de aanwezigheid te registreren. Laat ze daarom zeker hangen.

Gescheiden ouders zorgen ervoor dat ze de QR-code van boekentas wisselen als dat nodig is.

Label locatie kinderen

De labels aan de boekentassen geven de opvanglocatie van uw kind aan. Zo weten de leerkrachten van de scholen duidelijk dat uw kind na school verwacht wordt in de BOA. Hang het labeltje van uw kind(eren) daarom aan de boekentas op de dagen dat het naschools naar de opvang gaat.

Wat als …

Bij een grote brand, een overstroming of een andere ramp in de buurt, is het handig dat u als ouder zo snel mogelijk op de hoogte wordt gebracht. Dat kan heel gemakkelijk via BE-alert. U ontvangt dan officiële en correcte informatie via sms, mail of telefoon. 

Gratis inschrijven en op de hoogte blijven? 

Klik hier