Buitenschoolse kinderopvang (BKO)


Wat 

't Speelhuis, de Speelberg en 't Speelpaleis zijn 3 opvangdiensten die georganiseerd worden door de gemeente Niel. Professionele begeleiders zorgen voor de opvang van uw kind(eren) buiten de schooluren en tijdens de schoolvrije dagen en vakantiedagen.

Voor wie

 Deze opvangen zijn enkel voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar die wonen in Niel of er naar school gaan. Bij een eerste inschrijving verwijzen wij u graag door naar de infobrochure onderaan de pagina.

Hoe aanvragen ?

Iedere maand is er een reservatieprocedure die u toelaat uw kind(eren) in te schrijven voor de voor– en naschoolse opvang van de volgende maand. Vanaf de 10de van de maand tot en met de 24ste van die maand, 18 uur, heeft u de kans om uw kind (eren) via e-mail of ter plaatse in te schrijven. Hiervoor vindt u reservatieformulieren onderaan de pagina in de bijlage of aan de balie van elke locatie. 

De reservatie dient DIGITAAL doorgestuurd te worden. Reserveren kan je via onderstaande link enkel tussen de 10e van de maand tot de 24e van de maand. Enkel dan is de link actief en kan je het document raadplegen. Buiten deze periode werkt de link niet.  

BELANGRIJK:

VANAF NU MOET HET RESERVATIEFORMULIER GESTUURD WORDEN NAAR:

administratie.bko@niel.be

 

Klik hier om te reserveren

Wil je een dag extra opvang? Is er een wijziging of wens je te reserveren buiten de reservatieperiode? Contacteer ons ook steeds tijdig via mail of telefonisch.

Voor de vakantiedagen is er dezelfde reservatieprocedure die u toelaat uw kind(eren) in te schrijven voor de volgende maand Indien u hier de deadline niet respecteert zal uw kind op een reservelijst komen zodat wij bij eventuele annulaties u kunnen contacteren en uw kind(eren) alsnog een plaats kunnen geven.

Voor de schoolvrije/pedagogische dagen als ‘t Speelhuis open is, geldt het volgende principe: indien u inschrijft wordt(en) uw kind (eren) opgevangen in ’t Speelhuis, Em. Vanderveldelaan 31. Zo gauw blijkt dat er meer dan 23 kinderen voor die dag inschrijven, krijgt u een brief/ e-mail waarin staat dat uw kind(eren) met plezier wordt(en) opgevangen in de Speelberg die dag. Dit omdat de locaties een verschillend aantal toegelaten kinderen hebben.


Annulatieprocedure

Als je kind niet komt op een gereserveerde vakantieperiode of schoolvrije dag, annuleer je de gereserveerde opvang uiterlijk 7 kalenderdagen voor de opvangdag.(dit is niet van toepassing tijdens de zomerwerking Speelhuis/Speelberg in juli en augustus)) Voor elke afwezigheid waarvoor niet verwittigd werd (annulatieformulier invullen/bellen/ mailen met de verantwoordelijke) of geen doktersattest kan voorgelegd worden, wordt een bedrag aangerekend. Bij gereserveerde opvang die vooraf betaald werd (bv een reservatie voor de zomerperiode) is er een terugbetaling mogelijk als:

  •  je kind afwezig is door ziekte en je kan dit staven met een doktersattest
  •  je annuleert de gereserveerde opvang 7 kalenderdagen voor de opvangdag

Brengen en ophalen

Tijdens schoolvrije dagen en vakanties vragen wij u vriendelijk om enkele regels te respecteren. U kan uw kinderen brengen tussen 6u30 en 9 uur, en tussen 12 uur en 14 uur in de Speelberg. Voor de opvang in ‘t Speelhuis is dit tussen 7 uur en 9 uur, en tussen 12 uur en 14 uur. Afhalen kan tussen 12 uur en 14 uur, en tussen 16 uur en 18u30 in de Speelberg. Voor ‘t Speelhuis is dit tussen 12 uur en 14 uur en tussen 16 uur en 18 uur.

Tijdens schooldagen kan u uw kinderen brengen tot 8u en ophalen bij sluitingstijd in één van onze locaties. Gelieve de locatie telefonisch te verwittigen als u niet tijdig de kinderen kan ophalen.

Gelieve deze uren om uw kind(eren) te komen brengen en halen te respecteren a.u.b. Zowel tijdens de voor- en namiddag worden er steeds leuke activiteiten voorzien en het zou jammer zijn voor de kinderen en juffen om deze te verstoren. Ook om praktische redenen vragen wij u om u hieraan te houden, onze juffen moeten namelijk steeds de groep die ze begeleiden verlaten om voor u de deur te openen. 

Verplaatsen

De kinderen vertrekken om 8u00 onder begeleiding naar de scholen.
De kinderbegeleiders halen ook de kinderen af die naschools in de opvang blijven. Kinderen die met de fiets komen, stappen achteraan de rij met hun fiets.
Voor de veiligheid van uw kind wordt er gevraagd uw kind niet uit de rij te halen tijdens het traject school - buitenschoolse kinderopvang, maar wel uw kind of aan de school of aan één van de locaties van het BKO op te halen. 

Kostprijs

De betaling wordt maandelijks gefactureerd via een overschrijvingsformulier. De betaling van de facturen wordt opgevolgd door de financiële dienst van het gemeentebestuur Niel.

Er zijn drie soorten tarieven : 

(tarieven vanaf 1 april 2014)

NT het normaal tarief
RT het reductietarief : opvang van verschillende kinderen uit eenzelfde gezin die opgevangen worden op een zelfde dag
ST het sociaal tarief : dit tarief kan worden toegestaan aan gezinnen die kunnen aantonen dat hun financiële toestand hiertoe aanleiding geeft dit gebeurd via een sociaalonderzoek door het OCMW. Dit moet schriftelijk en geargumenteerd aangevraagd worden door de ouders.

Op schooldagen (voor- en naschoolse opvang):

NT 0,90 EUR per begonnen half uur
RT 0,75 EUR per begonnen half uur
ST 0,45 EUR per begonnen half uur

Op schoolvrije dagen en vakantiedagen :

NT

meer dan 6 uren : 12,00 EUR

tussen de 3 en 6 uren : 7,00 EUR

minder dan 3 uren : 4,65 EUR

RT

meer dan 6 uren : 9,00 EUR

tussen de 3 en 6 uren : 5,25 EUR

minder dan 3 uren : 3,49 EUR

ST

meer dan 6 uren : 6,00 EUR

tussen de 3 en 6 uren : 3,50 EUR

minder dan 3 uren : 2,33 EUR