Buurtfeesten en wijkkermissen

Buurten is een werkwoord en Niel wil dit graag promoten! Steeds meer wijken, straten en pleinen lopen met het idee "iets" te doen voor hun buurt!

Zin om iets te organiseren? Een buurtfeest of wijkkermis moet je uiterlijk 2 maanden vooraf online aanvragen bij het College van burgemeester en schepenen.

Ik wil een buurtfeest of wijkkermis aanvragen!