Buurtfeesten en wijkkermissen (subsidies)

Buurten is een werkwoord en Niel wil dit graag promoten! Steeds meer wijken, straten en pleinen lopen met het idee "iets" te doen voor hun buurt.

Het gemeentebestuur wil zo veel mogelijk buurten overtuigen om op straat te komen. Met een subsidie van 125 euro willen we buurtfeesten aanmoedigen en initiatiefnemers motiveren. De organisator/-trice van een wijkkermis kan op 250 euro rekenen (mits hij/zij voldoet aan alle voorwaarden).

De gemeenteraad keurde in zitting van 25 juni 2013 het reglement goed voor het verlenen van subsidies voor buurtfeesten en wijkkermissen.

Het aanvraagformulier voor deze subsidies moet uiterlijk 2 maand voor de datum van initiatief worden bezorgd aan het College van burgemeester en schepenen (via het E-loket).