Buurtfeesten en wijkkermissen (subsidies)

Buurten is een werkwoord en Niel wil dit graag promoten!! Steeds meer wijken, straten en pleinen lopen met het idee "iets" te doen voor hun buurt.

Het gemeentebestuur wil zoveel mogelijk buurten overtuigen om op straat te komen. Met een subsidie van 125 euro willen we de huidige buurtfeesten bedanken voor het goede voorbeeld en mogelijke initiatiefnemers motiveren. De organisator van een wijkkermis kan op 250 euro rekenen (mits aan alle voorwaarden wordt voldaan).

De gemeenteraad keurde in zitting van 25 juni 2013 het reglement aangaande het verlenen van subsidies voor buurtfeesten en wijkkermissen goed.

Het aanvraagformulier moet uiterlijk 2 maand voor het plaatsvinden van het initiatief aan het College van burgemeester en schepenen bezorgd worden. (via E-loket)