Buurthuis

Nielenaren houden ervan om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Met het Buurthuis Niel op het Achturenplein 13, bieden we daar nu samen met huisvestingsmaatschappij Woonkade Rupelstreek, een fijne plek voor in onze gemeente.

Wat?

Het Buurthuis Niel is een open en warme plek van ontmoeting, ondersteuning en ontspanning. Er zullen verschillende activiteiten en zitdagen georganiseerd worden.

Iedereen is welkom in het Buurthuis Niel, en voelt er zich ook welkom. Leeftijd, geslacht, afkomst, taal, cultuur, geloof, opleiding, seksuele voorkeur, inkomen, relatiestatus of levensstijl spelen geen rol. Daarnaast is iedereen er gelijk voor elkaar, en is er wederzijds respect. Hier luisteren we naar elkaar, werken we samen en helpen we elkaar.

Met dit initiatief willen we de Nielenaren dichter bij elkaar brengen, verschillende culturen samenbrengen en zorgen voor meer solidariteit in de gemeente.

Voor wie

Het Buurthuis Niel is er voor iedereen. Naast ons lokaal bestuur, kunnen ook welzijnsorganisaties, sociaal-culturele organisaties en revelante diensten er - in overleg met ons - een activiteit organiseren, en hun werking zo laagdrempeliger maken. De volledige agenda vindt u op www.niel.be/activiteiten.

Hoe aanvragen ?

Wil u met uw welzijnsorganisatie een activiteit organiseren in het Buurthuis Niel? Dat kan gerust!

  1. Reserveer het Buurthuis online. U kan een aanvraag ten vroegste 18 maanden en ten laatste 4 weken vooraf indienen. Hier kan u controleren of het buurthuis op uw gewenste datum nog vrij is.
  2. Ons lokaal bestuur bekijkt uw aanvraag. Wacht dus eerst op onze goedkeuring voor u de voorbereiding van uw activiteit verderzet.

Nuttig om weten: U kan bij ons ook materiaal uitlenen via de webshop.

Ik wil het Buurthuis reserveren!

Meer info

Onderaan deze pagina vindt u een folder met de belangrijkste informatie en het gebruiksreglement.

Voor meer toelichting over het Buurthuis Niel kan u terecht op:

Voor meer informatie over onze vrijwilligerswerking: www.niel.be/nielvrijwilligt.