BIN - Algemene informatie

Wat is het ?

 • Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen burgers, handelaars en de lokale politie binnen een bepaalde buurt.
 • De actoren van het project zijn de burgers (meewerken), een coördinator (leiding geven) en de lokale politie (overleggen).

 

Wat is het doel ? 

 • het algemene veiligheidsgevoel verhogen
 • de sociale controle bevorderen
 • het belang van preventie benadrukken


Wie is betrokken ?

 • burgers, handelaars uit een bepaalde wijk / buurt
 • een BIN-coördinator per wijk / buurt
 • de lokale politie
 • de lokale bestuurlijke overheid

De algemene werking van een BIN wordt geregeld door de ministeriële omzendbrief van 10 december 2010.

Hoe werkt een BIN ?

 1. Als een BIN-lid een verdachte situatie of vreemd gedrag opmerkt in de buurt, verwittigt en informeert hij/zij de politie.
 2. De politie gaat na wat er aan de hand is en kan een bericht sturen aan alle BIN-leden in de gemeente of de wijk met het verzoek alert te zijn. Dit bericht wordt verspreid per telefoon (vast of mobiel).
 3. De BIN-leden voeren de preventietips van de politie uit (bv. lichten aansteken, uitkijken naar, …).
 4. Later volgt een feedback via een BIN-bulletin.


Daarnaast bezorgen de lokale politie en de BIN-medewerkers preventie-informatie aan de BIN-leden via periodieke nieuwsbrieven of BIN-bulletins. Ook bij onrustwekkende verdwijningen kan het BIN-netwerk gebruikt worden om de bevolking in te lichten en mee te laten uitzien naar de vermiste persoon. De burgemeester kan bij een crisissituatie het
BIN-netwerk gebruiken om de bevolking in te lichten met preventieboodschappen.

Communicatie

Binnen een buurtinformatie netwerk is er een permanente informatie-uitwisseling

 • tussen de lokale politie burgers en handelaars
 • via de verspreiding van preventietips
 • met de nadruk op het verspreiden van nuttige operationele informatie
 • afgestemd op de specifieke noden en behoeften van de betrokken burgers.

Een goede voorbereiding en organisatie is zeer belangrijk. Daarnaast is ook 
voortdurende opvolging een voorwaarde om het BIN te laten uitgroeien tot een sterke organisatie. Alle betrokken partners zullen zorgen voor een
informatie-uitwisseling, waarbij de eigenheid van elke partner gerespecteerd wordt.

Hoe wordt u ook lid ?

Wie kan er BIN-lid worden?
Iedere inwoner van Niel (vanaf 18 jaar) kan BIN-lid worden. U kan zich ook iedere moment opnieuw uitschrijven.

Wat kost het?
De huidige werking is kosteloos voor alle BIN-leden.

Waar registeren?

Wil je BIN – lid worden?

Onderaan deze pagina vindt u het online inschrijvingsformulier en extra informatie.