BIN - Algemene informatie

Wat is het ?

 • Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen burgers, handelaars en de lokale politie binnen een bepaalde buurt.
 • De actoren van het project zijn de burgers (meewerken), een coördinator (leiding geven) en de lokale politie (overleggen).

 

Wat is het doel ? 

 • het algemene veiligheidsgevoel te verhogen.
 • de sociale controle te bevorderen.
 • het belang van preventie te verspreiden.


Wie is betrokken ?

 • burgers, handelaars uit een bepaalde wijk / buurt
 • een BIN-coördinator per wijk / buurt
 • de lokale politie
 • de lokale bestuurlijke overheid

De algemene werking van een BIN wordt geregeld door de ministeriële omzendbrief van 10 december 2010

Hoe werkt een BIN ?

 1. Als een BIN lid een verdachte situatie of vreemd gedrag opmerkt in de buurt, verwittigt en informeert hij/zij de politie.
 2. De politie gaat na wat er aan de hand is en kan een bericht sturen aan alle BIN-leden in de gemeente of wijk om alert te zijn. Dit bericht wordt verspreid per telefoon (vast of mobiel).
 3. De BIN-leden voeren de preventietips van de politie uit (bv. lichten aansteken, uitkijken naar,…).
 4. Later volgt een feedback via een BIN-bulletin.


Daarnaast bezorgen de lokale politie en de BIN-medewerkers preventie informatie aan de BIN-leden via periodieke nieuwsbrieven of BIN-bulletins. Ook bij onrustwekkende verdwijningen kan het BIN-netwerk gebruikt worden om de bevolking hierover in te lichten en mee te laten uitzien naar de vermiste persoon. De burgemeester kan bij een crisissituatie het
BIN-netwerk gebruiken om de bevolking in te lichten met preventieboodschappen.

 

Communicatie

Binnen een buurtinformatie netwerk is er een permanente informatie-uitwisseling:

 • tussen de lokale politie burgers en handelaars
 • door het verspreiden van preventieve tips
 • met de nadruk op het verspreiden van nuttige operationele informatie;
 • afgestemd op de specifieke noden en behoeften van de betrokken burgers.

Een goede voorbereiding en organisatie is zeer belangrijk. Daarnaast is ook een
voortdurende evaluatie een voorwaarde om het BIN verder te laten evolueren en te laten uitgroeien tot een sterke organisatie. Alle betrokken partners zullen zorgen voor een
informatie-uitwisseling, waarbij de eigenheid van elke partner gerespecteerd wordt.

Hoe word ik ook lid ?

Wie kan er BIN-lid worden?
Iedere inwoner van Niel (vanaf 18jaar) kan BIN-lid worden. Je kan je ook iedere moment opnieuw uitschrijven


Wat kost het?
De huidige werking is kosteloos voor alle BIN-leden.


Waar registeren?

Wil je BIN – lid worden?

onderaan deze pagina vind je het online inschrijvingsformulier en extra informatie