College van Burgemeester en Schepenen

Lokale besturen zijn vanaf 30 juni 2021 verplicht om bepaalde documenten van hun bestuursorganen (bepaalde besluiten, besluitenlijsten, agenda's, notulen...) via hun notuleringsoftware als open data te publiceren en bekend te maken. Dit alles kadert in het project ‘Lokale Besluiten als GeLinkte Open Data’ (LBLOD) van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid.

Wenst u deze documenten te raadplegen?

Agenda, verslagen en besluiten vanaf 28 september 2021

Niel wordt bestuurd door een burgemeester en vijf schepenen.

De vijfde schepen is van rechtswege toegevoegd omdat die voorzitter is van het OCMW.

De algemeen directeur maakt verslag van de zittingen.

Het schepencollege komt in principe elke week samen op dinsdagnamiddag. Deze zittingen zijn niet openbaar.

Samenstelling

 • Ellen Brits Open VLD

  Burgemeester

  Bevoegdheden

  politie, veiligheid, brandweer, burgerlijke stand, bevolking, vreemdelingenzaken, cultuur, communicatie, participatie, lokale economie, wijkwerking en jeugd

  Zitdagen: op afspraak via e-mail naar secretariaat@niel.be of telefonisch op 03/451 11 10

  Contactgegevens

  Adres
  Ridder Berthoutlaan 1, 2845Niel
  GSM
  0477/63 16 03
  E-mail
  burgemeester.brits@niel.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Privéadres:
  Franklin D. Rooseveltstraat 5
  2845 Niel

 • Eddy Soetewey N-VA

  1ste schepen

  Bevoegdheden

  onderwijs, kunstonderwijs, erediensten, digitalisering, toerisme en erfgoed

  Zitdagen: op afspraak

  Contactgegevens

  Adres
  Ridder Berthoutlaan 1, 2845Niel
  GSM
  0491/08 57 92
  E-mail
  schepen.soetewey@niel.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Privéadres:
  Pastoor Huyghestraat 12
  2845 Niel

 • Jan Van de Velde Open VLD

  2de schepen

  Bevoegdheden

  financiën, personeel, feestelijkheden, dierenwelzijn, patrimonium

  Zitdagen: op afspraak

  Contactgegevens

  Adres
  Eerste Meistraat 51 , 2845Niel
  GSM
  0475/89 53 01
  E-mail
  schepen.vandevelde@niel.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Kelly Breugelmans N-VA

  3de schepen

  Bevoegdheden

  openbaar domein, openbaar groen, milieu en klimaat, Buitenschoolse Opvang en Activiteiten

  Zitdagen: op afspraak

  Contactgegevens

  Adres
  Kerkhofstraat 52, 2845Niel
  GSM
  0494/79 99 12
  E-mail
  schepen.breugelmans@niel.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Steven Mattheus Open VLD

  4de schepen

  Bevoegdheden

  ruimtelijke ordening, openbare werken, mobiliteit en sport.

  Zitdagen: op afspraak

  Contactgegevens

  Adres
  Ridder Berthoutlaan 1, 2845Niel
  GSM
  0472/13 00 56
  E-mail
  schepen.mattheus@niel.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Privéadres:
  Albrecht Rodenbachstraat 24
  2845 Niel

 • Anne Troch Open VLD

  5de schepen

  Bevoegdheden

  OCMW, woonbeleid, seniorenbeleid, welzijn, armoedebestrijding en gelijkekansenbeleid.

  Zitdagen: op afspraak

  Contactgegevens

  Adres
  Ridder Berthoutlaan 1, 2845Niel
  GSM
  0496/41 92 89
  E-mail
  schepen.troch@niel.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Privéadres:
  Edward Claessenslaan 77
  2845 Niel

 • Jo Briers

  Algemeen directeur

  Contactgegevens

  Adres
  Ridder Berthoutlaan 1, 2845Niel
  tel.
  03 451 11 10
  E-mail
  kabinet.ad@niel.be
  privémail
  jo.briers@niel.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje