Conformiteit van weegschaal voor commercieel gebruik - Wat u moet weten…

Gebruikt u als detailhandel een weeginstrument bij commerciële transacties om de hoeveelheid van een geleverd goed of de hoegrootheid van een geleverde dienst te bepalen en zo de prijs te berekenen?

Dergelijke weeginstrumenten worden door de Metrologische Dienst (die afhangt van de FOD Economie) net als de weegschalen bij winkeliers of de weegschalen die in warenhuizen ter beschikking staan van het publiek, “niet-automatische weeginstrumenten” genoemd omdat tijdens het wegen menselijke tussenkomst nodig is.

Uitleg over alle verplichtingen voor de gebruikers van weegschalen in het economische verkeer vindt u in Conformiteit-van-weegschalen-voor-commercieel-gebruik.