Coronacrisis - Pre-triagepost AZ Rivierenland Campus Rumst

Sinds 18 maart kunnen huisartsen uit de gemeenten Aartselaar, Boom, Bornem, Hemiksem, Kapelle-op-den Bos, Londerzeel, Puurs-Sint-Amands, Niel, Rumst, Schelle en Willebroek patiënten doorverwijzen naar een uitzonderlijke consultatiefaciliteit aan Ziekenhuis AZ Rivierenland, op campus Rumst of campus Bornem. Dit wanneer de huisartsen van mening zijn dat een telefonisch consult voor een mogelijk door het coronavirus besmette patiënt niet volstaat.

Ziekenhuis AZ Rivierenland, de lokale besturen, en de huisartsen van de regio bieden zo extra zorg aan lokale inwoners en verminderen op deze manier meteen ook de druk op de spoedafdelingen van het ziekenhuis. Tegelijk wordt een toestroom van mogelijke besmette patiënten in wachtruimten van huisartsen vermeden, waar ze anderen kunnen besmetten.

De tijdelijke consultatieruimtes, drie containers die met elkaar verbonden zijn, zijn neergezet naast de spoedafdeling. Twee ruimten doen dienst als dokterskabinetten en beschikken over het nodige medische materiaal. In de derde ruimte bevindt zich het onthaal. 

De huisartsen hebben zich zo georganiseerd dat patiënten er elke weekdag van 8u30 tot 12u30 u terecht kunnen. In het weekend en op feestdagen van 8u30 tot 13u30.

Opgelet! Patiënten kunnen niet op eigen initiatief op consultatie. Het is de huisarts die beslist om eventueel een afspraak in te plannen, indien hij/zij na telefonisch contact vindt dat dit aangewezen is.

Hoe u laten testen op covid-19?

Komt u van vakantie terug uit een rode zone en moet u zich laten testen?
Hebt u een hoogrisico-contact gehad met een met COVID-19 besmet persoon en moet u een test laten doen?

NIEUWE RICHTLIJNEN

Hoog risico contact : geen test: 10dg quarantaine+ 4dg waakzaamheid, test bij klachten.

Een PRE-triagepost, wat is dat?

Om COVID-testen af te nemen, bouwde AZ Rivierenland (voor onze gemeente Campus Rumst) een voorhulppost aan de spoeddienst van het ziekenhuis. Zo hoeft u voor een test niet het ziekenhuis binnen te wandelen via de hoofdingang.

De pre-triageposten laten toe om patiënten met COVID-19-gerelateerde klachten eerst op te vangen en enkel diegenen door de sturen naar spoedgevallen waarvoor screening of verdere medische hulp noodzakelijk is.

In deze voorhulppost (dit is het triagepunt):

  • voert een verpleegster een test uit als u geen klachten hebt;
  • voert een dokter een uitgebreider onderzoek uit als u klachten hebt die gelinkt zijn aan Covid-19.

Enkel patiënten woonachtig in of met een huisarts uit de gemeenten Aartselaar, Rumst, Boom, Hemiksem, Schelle, Niel kunnen er een test laten afnemen.

Opgelet: u kan er alleen terecht NA het maken van een afspraak

Hoe maakt u een afspraak voor een covid-19 test ?

Hebt u symptomen van COVID-19?
Dan raadpleegt u eerst uw huisarts. Hebt u een test nodig dan bezorgt uw arts u een 16 cijferige code die u per sms of rechtsreeks via uw arts krijgt. Deze code hebt u nodig om zelf uw afspraak vast te leggen via de website van Huisartsenkring Schelde-Rupel

https://www.hak-schelde-rupel.be/

Let op!

1 afspraakmoment = voor voor 1 persoon
Wilt u meerdere gezinsleden laten testen, leg dan meerdere afspraakmomenten vast.

Als de afspraken volzet zijn in Rumst en er is nog plaats in de triagepost van Bornem, kunnen patiënten naar daar door verwezen worden.

Waar ?

Het pré-triagepunt is ingericht op de parking van Pit en ambulances naast de spoedafdeling van AZ Rivierenland Campus Rumst. Adres : ’s Herenbaan 172 – 2840 Reet Telefoon : 03 880 96 10 Email : triage.rumst@azr.be

De containers staan naast de Spoedafdeling (op de personeelsparking van AZ Rivierenland). Hier volgt u de pijlen naar de ingang van de containers.

Bij het verlaten krijgt de patiënt een parkeerticket als de slagbomen gesloten zijn.

Hoe aanmelden?

Kom stipt op tijd (kom niet te vroeg, maar ook niet te laat).
Anders creëert u wachtrijen, waardoor het besmettingsgevaar verhoogt.
Bij aankomst blijft u wachten in de auto tot u geroepen wordt door de parkeerwachter.

Bij het binnengaan ontsmet u uw handen.
Een mondneusmasker is verplicht. Dit ligt voor u klaar.

Uw elektronische identiteitskaart wordt ingelezen.

Daarna kan u verder naar de verpleegster of dokter.

Kosten ?

Voor de triagepost en het afnemen van de test betaalt u niets. De overheid regelt dit via het derdebetalerssysteem.

Een uitzondering zijn de seizoensarbeiders die tewerkgesteld zijn in onze regio of familieleden uit het buitenland die op visite zijn bij patiënten in onze zone.
Deze testen zijn dan wel betalend.

Wat meebrengen?
  • Je e-ID ( identiteitskaart)
  • Een kleefvignet van de mutualiteit (als back-up indien e-Health niet werkt).
Resultaten?

De resultaten van je COVID-test kan je bekomen bij je huisarts of bekijken