Coronacrisis - Uitzonderlijke consultatiefaciliteit AZ Rivierenland

Sinds 18 maart kunnen huisartsen uit de gemeenten Aartselaar, Boom, Bornem, Hemiksem, Kapelle-op-den Bos, Londerzeel, Puurs-Sint-Amands, Niel, Rumst, Schelle en Willebroek patiënten doorverwijzen naar een uitzonderlijke consultatiefaciliteit aan Ziekenhuis AZ Rivierenland, op campus Reet of campus Bornem. Dit wanneer de huisartsen van mening zijn dat een telefonisch consult voor een mogelijk door het coronavirus besmette patiënt niet volstaat.

Ziekenhuis AZ Rivierenland, de lokale besturen, en de huisartsen van de regio bieden zo extra zorg aan lokale inwoners en verminderen op deze manier meteen ook de druk op de spoedafdelingen van het ziekenhuis. Tegelijk wordt een toestroom van mogelijke besmette patiënten in wachtruimten van huisartsen vermeden, waar ze anderen kunnen besmetten.

De tijdelijke consultatieruimtes, drie containers die met elkaar verbonden zijn, zijn neergezet naast de spoedafdeling. Twee ruimten doen dienst als dokterskabinetten en beschikken over het nodige medische materiaal. In de derde ruimte bevindt zich het onthaal. 

De huisartsen hebben zich zo georganiseerd dat patiënten er elke weekdag terecht kunnen tussen 6h en 24h. Ze werken daarom in 3 shiften van telkens 6 uur.

Opgelet! Patiënten kunnen niet op eigen initiatief op consultatie. Het is de huisarts die beslist om eventueel een afspraak in te plannen, indien hij/zij na telefonisch contact vindt dat dit aangewezen is.

Vermoedt u dat u mogelijk besmet bent met het coronavirus?

Vul dan best vóór u contact neemt met uw huisarts de vragenlijst in die u hier vindt. Op basis van uw antwoorden zal u een inschatting krijgen van de kans dat u effectief besmet bent en zal u advies krijgen over de eventuele vervolgstappen.

Wat indien u inderdaad ziektesymptomen (koorts, hoest, ademhalingsmoeilijkheden) vertoont? 

  1. Neem telefonisch contact op met je huisarts. Ga niet naar de huisartsenpraktijk en niet naar het ziekenhuis. Ga enkel naar spoed wanneer u dringend medische hulp nodig heeft.
  2. Uw huisarts bepaalt of een consultatie nodig is en maakt indien nodig een afspraak voor u in een tijdelijke consultatieruimte van AZ Rivierenland. Hij/zij zal u de nodige richtlijnen geven. Ga daarom niet op eigen houtje naar de consultatieruimte aan het ziekenhuis. Dat heeft geen zin, want u kan er alleen terecht na afspraak.
  3. Indien u een ziekteattest nodig heeft, bespreek dan met uw huisarts hoe u dit best kan bekomen: per post, digitaal, (laten) ophalen.