Vaccinatie

Vaccinatie is onze belangrijkste troef om de COVID-19-pandemie achter ons te laten. Het is dus heel belangrijk om u te laten inenten! Niet voor uzelf alleen, maar ook voor elkaar. 

Najaar en winter 2022: herfstbooster

Dit najaar krijgt u opnieuw de kans om een boosterprik te laten zetten, en u zo deze herfst en winter beter te beschermen tegen COVID-19. Zo'n herfstbooster wordt sterk aanbevolen voor wie ouder is dan 65 jaar, personen met een verzwakte immuniteit en voor wie in de zorg werkt. Ook alle andere volwassenen worden aangeraden om een herhalingsvaccin te laten zetten. 

Wil u uw boosterprik nog halen? Dat kan bij:

  • Het vaccinatiecentrum: momenteel wordt er om de drie weken gevaccineerd. Begin en eind december zijn er nieuwe vaccinatiemomenten. De concrete data en uren vindt u op www.vaccinatiecentrumrupelaar.be
  • Uw apotheek: vanaf half november kan u ook bij verschillende apothekers in onze regio terecht voor uw boosterprik. Op www.apotheek.be vindt u een handig overzicht. Opgelet! Ook bij hen heeft u een afspraak nodig voor uw covid-vaccinatie.

Want onderhoud is de beste bescherming, ook tegen het coronavirus! 

Meer info

Vragen en antwoorden over vaccins:

Alle info over het vaccinatiecentrum RupeLaar

 

Wat moet u weten over ELZ RupeLaar?

In de berichtgeving over corona en COVID-19 hoort u geregeld verwijzen naar de rol die eerstelijnszones (ELZ) hierin kunnen spelen. Maar wat is de eerste lijn en wat is een eerstelijnszone? En wat weten we al over het vaccinatiecentrum in Niel?

De ‘eerste lijn’ zijn de lokale zorg- en hulpverleners die het dichtst bij de persoon met een zorg- of ondersteuningsnood staan zoals huisartsen, apothekers, kinesisten, thuisverpleegkundigen, verzorgenden, psychologen, maatschappelijk werkers diëtisten en logopedisten. Zij zijn het eerste aansprekingspunt voor wie zorg of hulp nodig heeft. Een ‘eerstelijnszone’ wordt gevormd door alle partners uit het zorg- en welzijnslandschap.

Vanaf 1 juli 2020 zijn er in Vlaanderen 60 eerstelijnszones actief. Het zijn intergemeentelijke samenwerkingsverbanden tussen een aantal lokale besturen, gezondheidswerkers en welzijnswerkers in de eerste lijn; en patiëntenvertegenwoordigers voor een gebied van ongeveer 64.000 inwoners. De gemeenten Aartselaar, Boom, Hemiksem, Rumst, Niel en Schelle vormen samen de Eerstelijnszone RupeLaar.

De bedoeling is dat de zorg voor mensen in de eerstelijnszones beter op elkaar is afgestemd en waarbij de aandacht voor de patiënt centraal staat. De eerstelijnszones vervangen wat dat betreft de vroegere samenwerkingsverbanden zoals SEL (samenwerking eerste lijn) en LMN (lokaal multidisciplinair netwerk). In deze voormalige samenwerkingsverbanden waren de lokale besturen echter niet mee opgenomen.

Hoewel het vooral de bedoeling is dat iedere eerstelijnszone een eigen beleidsplan uitwerkt op basis van de specifieke noden in hun werkingsgebied, worden de eerstelijnszones nu in heel Vlaanderen mee ingezet om de corona-pandemie te bestrijden.

Zo werd Eerstelijnszone RupeLaar van bij de start betrokken bij de organisatie van het triage- en testcentrum aan het ziekenhuis Rivierenland in Reet. Eerstelijnszone RupeLaar zorgde ervoor dat zorgverleners zoals dokters, apothekers en verpleegkundigen persoonlijk beschermingsmateriaal van de Federale overheid (schorten, maskers en gels) kregen. Daarnaast is er begin augustus 2020 een lokaal contactonderzoek opgestart. Dit lokaal contactonderzoek is aanvullend op het bestaande initiatief van het Agentschap Zorg en Gezondheid met bijzondere aandacht voor de kwetsbaren. Dankzij een grote poule van gedreven vrijwilligers voorzien we een drempelbezoek via COVID coaches en/of een belletje om te vragen hoe het gaat tijdens de quarantaine/isolatie.

Tenslotte is sensibilisering ook een belangrijk taak voor elke Eerstelijnszone. Specifiek voor Eerstelijnszone RupeLaar gaat dit over het mentaal welzijn van de jongeren (met behulp van het project Warme William), uitleg geven over quarantaine en isolatie en het mee behalen van de 70% vaccinatiegraad in de Eerstelijnszone.

Hou verdere berichtgeving en uitnodiging hierover in de gaten www.rupelaar.be, de Facebookpagina en de gemeentelijke informatiekanalen.