Coronacrisis - Laat u vaccineren!

Vaccinatie is onze belangrijkste troef om de COVID-19-pandemie achter ons te laten. Het is dus heel belangrijk om u te laten inenten! Niet voor uzelf alleen, maar ook voor elkaar. 

Tweede boosterprik voor bewoners van woonzorgcentra en 80-plussers 

Bewoners en ouderen vanaf 80 jaar kunnen een tweede herhalingsvaccin krijgen om hun bescherming tegen COVID-19 op peil te houden. Er moeten wel minstens vier maanden zitten tussen de eerste en de tweede boosterprik.

Inwoners die tot de doelgroep behoren, zullen de komende weken uitgenodigd worden in het vaccinatiecentrum RupeLaar. Voor wie zich niet kan verplaatsen, kan thuisvaccinatie geregeld worden.

Meer informatie

Extra boosterprik na Janssen-vaccin

Kreeg u een vaccin van Janssen (of Johnson & Johnson) en ook al een boosterprik? Dan kan u drie maanden na die derde prik een tweede herhalingsvacccin krijgen. U kan hiervoor een afspraak maken bij het vaccinatiecentrum door:

  • te bellen naar 03 269 30 00. Het infopunt is dinsdag en woensdag bereikbaar tussen 9u00 en 16u00, en op vrijdag van 9u00 tot 13u00.
  • een mail te sturen naar info@vaccinatiecentrumrupelaar.be
  • een Whatsappberichtje te sturen (enkel tekst) naar 0471 98 64 36. 
Boostervaccin voor jongeren tussen 12 en 17 jaar

Alle 12- tot 17-jarigen kunnen vier maanden na hun basisvaccinatie (2 coronaprikken) een boosterprik krijgen. Ouders of voogden moeten hiervoor wel toestemming geven. Dat kunnen ze doen door hun kind te begeleiden naar het vaccinatiecentrum of door een schriftelijke toestemming mee te geven. De "Geïnformeerde toestemming" is niet langer nodig. 

Je krijgt geen uitnodiging in de bus voor deze boosterprik, maar je kan zelf een afspraak maken bij het vaccinatiecentrum RupeLaar door:

  • te bellen naar 03 269 30 00. Het infopunt is dinsdag en woensdag bereikbaar tussen 9u00 en 16u00, en op vrijdag van 9u00 tot 13u00.
  • een mail te sturen naar info@vaccinatiecentrumrupelaar.be
  • een Whatsappberichtje te sturen (enkel tekst) naar 0471 98 64 36. 

Meer over de boosterprik voor tieners

Vaccinatie bij kinderen tussen 5 en 11 jaar

Na positief advies van de Hoge Gezondheidsraad, het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek en de Taskforce vaccinatie, beslisten de ministers van Volksgezondheid op 20/12/2021 dat voortaan ook kinderen van 5 tot 11 jaar gevaccineerd kunnen worden tegen het coronavirus. Voor hen is er een speciaal kindervaccin van Pfizer dat ook met twee prikken toegediend wordt. Tussen het eerste en het tweede vaccin zit drie weken. 

Net als bij volwassenen zijn de vaccins gratis en niet verplicht. De eerste uitnodigingen gaan rond de jaarwisseling de deur uit. De vaccinatiecampagne bij kinderen loopt dus parallel met die van de boosterprik voor volwassenen. 

Uw kind laten vaccineren tegen COVID-19 is belangrijk omdat ze dan beter beschermd zijn tegen het virus, de kans kleiner is dat ze de ziekte doorgeven aan anderen en door vaccinatie bouwen ze ook sterkere immuniteit op dan door ziekte. Bovendien zorgen vaccins voor minder quarantaines, waardoor kinderen weer ongestoord naar school kunnen gaan.

Meer over vaccinatie bij kinderen

Boosterprik voor alle volwassenen

Momenteel wordt een boosterprik toegediend, omdat de werking van de basisvaccins na enkele maanden verminderd. Het is dus cruciaal om ook zo'n herhalingsvaccin te laten zetten, voor uw gezondheid en voor die van anderen. Zo bent u beter en ook langer beschermd tegen COVID-19.

In het licht van de sterke opmars van de Omikron-variant, besliste de federale overheid op 15/12/2021 om de vaccinatiecampagne met de boosterprikken te versnellen. Zo zal wie twee keer gevaccineerd is met Pfizer of Moderna voortaan al vier maanden na de tweede prik een boostervaccin kunnen krijgen. Tot nu toe was dat pas na zes maanden. Het vaccinatiecentrum RupeLaar verstuurt haar uitnodigingen ook versneld uit volgens deze nieuwe regeling. Normaal zullen alle volwassenen in onze regio tegen eind januari 2022 hun uitnodiging voor een boosterprik gekregen hebben. 

U kan zich ook nog altijd registreren op de reservelijst QVAX om nog vroeger uw herhalingsvaccin te krijgen. Ieder vrij moment in het vaccinatiecentrum wordt namelijk via die lijst ingevuld. 

Net als bij de basisvaccins, krijgt u een officiële uitnodiging in uw brievenbus of in uw mailbox. Let op! Er circuleren verschillende valse e-mails met uitnodigingen waarbij criminelen uw bankgegevens proberen te achterhalen.

Sinds 2/12 kan u zich opnieuw inschrijven op QVAX-reservelijst om versneld een boosterprik te krijgen als de vaccinatiecentra onverwachts vaccins op overschot hebben.

Vragen en antwoorden over vaccins:

Alle info over het vaccinatiecentrum RupeLaar

 

Wat moet u weten over ELZ RupeLaar?

In de berichtgeving over corona en COVID-19 hoort u geregeld verwijzen naar de rol die eerstelijnszones (ELZ) hierin kunnen spelen. Maar wat is de eerste lijn en wat is een eerstelijnszone? En wat weten we al over het vaccinatiecentrum in Niel?

De ‘eerste lijn’ zijn de lokale zorg- en hulpverleners die het dichtst bij de persoon met een zorg- of ondersteuningsnood staan zoals huisartsen, apothekers, kinesisten, thuisverpleegkundigen, verzorgenden, psychologen, maatschappelijk werkers diëtisten en logopedisten. Zij zijn het eerste aansprekingspunt voor wie zorg of hulp nodig heeft. Een ‘eerstelijnszone’ wordt gevormd door alle partners uit het zorg- en welzijnslandschap.

Vanaf 1 juli 2020 zijn er in Vlaanderen 60 eerstelijnszones actief. Het zijn intergemeentelijke samenwerkingsverbanden tussen een aantal lokale besturen, gezondheidswerkers en welzijnswerkers in de eerste lijn; en patiëntenvertegenwoordigers voor een gebied van ongeveer 64.000 inwoners. De gemeenten Aartselaar, Boom, Hemiksem, Rumst, Niel en Schelle vormen samen de Eerstelijnszone RupeLaar.

De bedoeling is dat de zorg voor mensen in de eerstelijnszones beter op elkaar is afgestemd en waarbij de aandacht voor de patiënt centraal staat. De eerstelijnszones vervangen wat dat betreft de vroegere samenwerkingsverbanden zoals SEL (samenwerking eerste lijn) en LMN (lokaal multidisciplinair netwerk). In deze voormalige samenwerkingsverbanden waren de lokale besturen echter niet mee opgenomen.

Hoewel het vooral de bedoeling is dat iedere eerstelijnszone een eigen beleidsplan uitwerkt op basis van de specifieke noden in hun werkingsgebied, worden de eerstelijnszones nu in heel Vlaanderen mee ingezet om de corona-pandemie te bestrijden.

Zo werd Eerstelijnszone RupeLaar van bij de start betrokken bij de organisatie van het triage- en testcentrum aan het ziekenhuis Rivierenland in Reet. Eerstelijnszone RupeLaar zorgde ervoor dat zorgverleners zoals dokters, apothekers en verpleegkundigen persoonlijk beschermingsmateriaal van de Federale overheid (schorten, maskers en gels) kregen. Daarnaast is er begin augustus 2020 een lokaal contactonderzoek opgestart. Dit lokaal contactonderzoek is aanvullend op het bestaande initiatief van het Agentschap Zorg en Gezondheid met bijzondere aandacht voor de kwetsbaren. Dankzij een grote poule van gedreven vrijwilligers voorzien we een drempelbezoek via COVID coaches en/of een belletje om te vragen hoe het gaat tijdens de quarantaine/isolatie.

Tenslotte is sensibilisering ook een belangrijk taak voor elke Eerstelijnszone. Specifiek voor Eerstelijnszone RupeLaar gaat dit over het mentaal welzijn van de jongeren (met behulp van het project Warme William), uitleg geven over quarantaine en isolatie en het mee behalen van de 70% vaccinatiegraad in de Eerstelijnszone.

Hou verdere berichtgeving en uitnodiging hierover in de gaten www.rupelaar.be, de Facebookpagina en de gemeentelijke informatiekanalen.