Vaccinatie

Vaccinatie is onze belangrijkste troef om de COVID-19-pandemie achter ons te laten. Het is dus heel belangrijk om u te laten inenten! Niet voor uzelf alleen, maar ook voor elkaar. De meeste vaccinatiecentra sluiten begin 2023 de deuren, maar in de Eerstelijnszone RupeLaar kan u wel nog terecht in een vaccinatiepunt in Aartselaar.

Wil u zich nog graag laten vaccineren tegen het coronavirus?

Kinderen vanaf 5 jaar en volwassenen die nog geen enkel coronavaccin kregen, kunnen zich laten vaccineren in dat vaccinatiepunt op maandag 16 januari en maandag 6 februari van 17u tot 19u en op maandag 27 februari van 18u tot 19.30u. U maakt hiervoor een afspraak via info@vaccinatiecentrumrupelaar.be of 0471 98 64 36 (te bereiken via Whatsapp, telefonisch kan u uw naam en telefoonnummer achterlaten en dan wordt u gecontacteerd).

OPGELET: dit is vanaf nu niet meer in Niel, maar in Chalet De Hamer in de Della Faillelaan 21 in Aartselaar.

Kreeg u al een vaccin, maar wil u nog een booster?

Dan kan u zowel in het vaccinatiepunt terecht op bovenstaande data, als in een apotheek. U moet altijd een afspraak maken. Voor het vaccinatiecentrum: op info@vaccinatiecentrumrupelaar.be of 0471 98 64 36 (te bereiken via Whatsapp, telefonisch kan u uw naam en telefoonnummer achterlaten en dan wordt u gecontacteerd)

Voor de apotheek: neem contact op met een apotheek in de buurt die vaccinatie aanbiedt, u vindt de adressen op www.apotheek.be.

Heeft u nog een andere vraag over vaccinatie of het vaccinatiecertificaat?

Bel dan de Helpdesk Covid op het nummer 078 78 78 50, elke werkdag tussen 9u en 19u.

Vragen en antwoorden over vaccins:

Alle info over het vaccinatiecentrum RupeLaar

 

Wat moet u weten over ELZ RupeLaar?

In de berichtgeving over corona en COVID-19 hoort u geregeld verwijzen naar de rol die eerstelijnszones (ELZ) hierin kunnen spelen. Maar wat is de eerste lijn en wat is een eerstelijnszone? En wat weten we al over het vaccinatiecentrum in Niel?

De ‘eerste lijn’ zijn de lokale zorg- en hulpverleners die het dichtst bij de persoon met een zorg- of ondersteuningsnood staan zoals huisartsen, apothekers, kinesisten, thuisverpleegkundigen, verzorgenden, psychologen, maatschappelijk werkers diëtisten en logopedisten. Zij zijn het eerste aansprekingspunt voor wie zorg of hulp nodig heeft. Een ‘eerstelijnszone’ wordt gevormd door alle partners uit het zorg- en welzijnslandschap.

Vanaf 1 juli 2020 zijn er in Vlaanderen 60 eerstelijnszones actief. Het zijn intergemeentelijke samenwerkingsverbanden tussen een aantal lokale besturen, gezondheidswerkers en welzijnswerkers in de eerste lijn; en patiëntenvertegenwoordigers voor een gebied van ongeveer 64.000 inwoners. De gemeenten Aartselaar, Boom, Hemiksem, Rumst, Niel en Schelle vormen samen de Eerstelijnszone RupeLaar.

De bedoeling is dat de zorg voor mensen in de eerstelijnszones beter op elkaar is afgestemd en waarbij de aandacht voor de patiënt centraal staat. De eerstelijnszones vervangen wat dat betreft de vroegere samenwerkingsverbanden zoals SEL (samenwerking eerste lijn) en LMN (lokaal multidisciplinair netwerk). In deze voormalige samenwerkingsverbanden waren de lokale besturen echter niet mee opgenomen.

Hoewel het vooral de bedoeling is dat iedere eerstelijnszone een eigen beleidsplan uitwerkt op basis van de specifieke noden in hun werkingsgebied, worden de eerstelijnszones nu in heel Vlaanderen mee ingezet om de corona-pandemie te bestrijden.

Zo werd Eerstelijnszone RupeLaar van bij de start betrokken bij de organisatie van het triage- en testcentrum aan het ziekenhuis Rivierenland in Reet. Eerstelijnszone RupeLaar zorgde ervoor dat zorgverleners zoals dokters, apothekers en verpleegkundigen persoonlijk beschermingsmateriaal van de Federale overheid (schorten, maskers en gels) kregen. Daarnaast is er begin augustus 2020 een lokaal contactonderzoek opgestart. Dit lokaal contactonderzoek is aanvullend op het bestaande initiatief van het Agentschap Zorg en Gezondheid met bijzondere aandacht voor de kwetsbaren. Dankzij een grote poule van gedreven vrijwilligers voorzien we een drempelbezoek via COVID coaches en/of een belletje om te vragen hoe het gaat tijdens de quarantaine/isolatie.

Tenslotte is sensibilisering ook een belangrijk taak voor elke Eerstelijnszone. Specifiek voor Eerstelijnszone RupeLaar gaat dit over het mentaal welzijn van de jongeren (met behulp van het project Warme William), uitleg geven over quarantaine en isolatie en het mee behalen van de 70% vaccinatiegraad in de Eerstelijnszone.

Hou verdere berichtgeving en uitnodiging hierover in de gaten www.rupelaar.be, de Facebookpagina en de gemeentelijke informatiekanalen.